Maakonnas 40 elanikku vähem (2)

Saare maakonna elanike arv vähenes novembris 40 inimese võrra. Taas oli negatiivne nii loomulik iive (–11) kui ka rändesaldo (–29). Esimene neist oli Saare maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametniku Avo Levisto andmeil miinuses 11 inimesega ja teine koguni 29 inimesega.

Sünde registreeriti Saare maakonnas novembris 16, seejuures valdades ainult viis, ja surmi registreeriti 27. Maakonda kolis 52 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris novembrikuu jooksul 81 endisel maakonna elanikul.

Detsembri alguse seisuga on Saare maakonna rahvastikuregistrijärgne elanike arv 34 525.

Print Friendly, PDF & Email