Lugeja küsib

Kas töölepingus võib olla kirjas, et töötasu sisaldab tasu töötamise eest öisel ajal ja riigipühadel?

Vastab tööinspektsiooni inspektor-jurist Ingrid Iter:

Vastavalt töölepingu seadusele maksab tööandja töötajale 1,25-kordset töötasu, kui tööaeg langeb ööajale (kell 22 kuni 6). Kui tööaeg langeb riigipühale, peab maksma töö eest kahekordset töötasu.

Pooled võivad lepingus kokku leppida, et tasu ööajal töötamise eest sisaldub töötasus, kuid sel juhul peab kokkulepitud töötasu olema suurem töötasu alammäärast. Kuna ööajal tehtav töö tuleb täiendavalt hüvitada, ei ole olukord, kus pooled on kokku leppinud töötasu alammääras, mis juba sisaldab tasu öösel töötamise eest, seadusega kooskõlas.

Riigipühal tehtud töö eest tuleb maksta kahekordset töötasu. Erinevalt ööajal töötamise tasust ei näe seadus ette võimalust kokku leppida, et lisatasu riigipühadel töötamise eest sisaldub tasus. Pooled võivad kokku leppida, et rahalise hüvitise asemel antakse töötajale täiendavat vaba aega võrdses ulatuses ööajal või riigipühal töötatud ajaga. Sel juhul tuleb vaba aeg anda kokkulepitud tööajal ning seda tasustatakse seetõttu nagu tavalist tööaega.

Print Friendly, PDF & Email