Aastalõpu mõtteid Kaarma volikogu tööst ja valimistest (3)

Foto: Raul Vinni

Foto: Raul Vinni

2013. aasta valimiste ajal ei osanud veel keegi kandideerijatest arvata, et nelja aasta asemel töötab see volikogu ainult aasta ja seega ei saanudki plaanid, mis kavandatud, kõik teoks, vaid kanduvad ühinemislepinguga edasi uuele volikogule ellu viimiseks kolme aasta jooksul.

Ise usun ma, et uus valitav volikogu peab sõna ja lubatu tõesti viiakse ellu. Volikogus peaksid olema inimesed, kes usuvad, et elu läheb edasi ja mitte kehvemini. Need, kes ise arvavad, et midagi ei muutu, ei muuda ka volinikuna mitte midagi.

Tegelikult olen volikogu liikmetele väga tänulik, sest nende igapäevases tegutsemises peegeldus huvi kogukonna oleviku ja tuleviku vastu ja mure selle pärast. Riigimehelikke otsuseid, mis viivad elu edasi mitte üksi Kaarma kogukonnas, vaid on suunanäitajaks kogu Saaremaale, sai tehtud mitte oma isikliku heaolu tagamiseks, vaid nähes ette muudatusi, mis leiavad aset tulenevalt keskkonnast, kus me elame. Usun siiralt, et need on kasulikud kõigile.

Võrreldes volikogu seda perioodi eelmistega, iseloomustab seda ehk ka see, et paljud volikogu liikmed vahetusid. Saan aru, et elu ei saa pikalt ette planeerida ja asjaolud muutuvad kiiremini, kui me ise oskame ette näha.

Volikogu istungite kvoorumi kokkusaamisega pole kunagi probleeme olnud, sest volikogu liikmed käisid istungitel kohusetundlikult, kuigi oli ka neid, kes sageli puudusid. Paraku siin ei ole nii, et annab asju hiljem järele teha. Kui sind pole, siis ei saa sa ka anda edasi oma kogukonna seisukohta ja hiljem öelda, et asju pole otsustatud nii, nagu vaja või pole korrektne, sest sa pole kasutanud ära sulle rahva poolt antud mandaati ja seadusega antud võimalusi.

Tegus ja töine aasta

Tegelikult suutis volikogu oma otsuste ja heakskiiduga rajada mitu kultuuriobjekti (Eikla ja Nasva klubi) ja kergliiklustee. Nõustuti raamatupidamise ümberkorraldamisega, planeeriti kaadrimuudatusi lähtuvalt vajaduspõhisusest. Jätkati ümberkorraldusi kultuuriobjektide haldamises ning alustati kultuuritöö sisulise ümberkorraldamisega. Suunati lisaraha hariduse kaasajastamisse.

Lisaks tegeles volikogu uue omavalitsuse moodustamise küsimustega ja seadusaktide kaasajastamisega. Toetati kogukondade omaalgatust ja eelarvest toetati igati kodanikualgatuslikke üritusi.

Oleksime soovinud jõuda rohkem teha sotsiaal- ja spordivaldkonnas, aga arvan, et need märksõnad kanduvad edasi juba uue ühendvalla pärusmaale ja probleemid leiavad ka lahenduse.

Kiitma peab nii vallavalitsust kui ka allasutuste töötajaid – tänu nende tööle on igapäevaelu korraldatud ja vallaelanik oma teenused saanud. Usun, et ükski abivajaja pole jäänud tähelepanuta või kui on, siis peaksid teadjamad sellest ka märku andma. Tihti on nii, et tõelises hädas olija arvab, et teistel on veel raskem ja küll mina kuidagi ikka hakkama saan.

Mida ma sellest aastast õppisin? Seda, et komisjonide moodustamisel peab komisjoni esimehel olema suurem sõnaõigus komisjoni koosseisu kokkuseadmisel. Elu on näidanud, et mõnel inimesel jääb puudu kohusetundest, ta tahab olla komisjonis, aga kohale ei jõua. Seega ei saa komisjonil olla ka normaalset tööprotsessi. Kohad on täidetud, aga sisuline töö jääb tahaplaanile.

Komisjonid on need kohad, kus paljud küsimused tuleb süvitsi läbi arutada ja kui midagi jääb segaseks, siis lisateavet nõuda ja vajadusel asju arutada nii kaua, kuni küsimustele on vastused leitud.

Infoliikumine ei ole vaatamata tänastele tohututele võimalustele ikka veel piisav ja nii tekivad mitmed möödarääkimised ja palju pingeid. Edaspidi peaksid otsused, mis puudutavad ühte või teist piirkonda, jõudma kohe ka piirkonna- või külavanemateni ning siis jääksid paljud pinged tekkimata. Kindlasti tuleks arvestada uue olukorraga, mis vallas tekkinud – elada tahaks maal, aga teenuseid saada nagu linnas. Need teenused peavad tulema kohe ja praegu ning paraku nende arvelt, kes on elanud selles kogukonnas aastaid ja viisakalt oodanud aega, millal ka kaugemates kantides muutuvad teenused sellisteks, nagu on linnalähedastes paikades.

Paraku ei saa siin otsust teha nii, et eelistatakse seda, kes kõvemat kisa teeb. Ka vaikselt ja tasakaalukalt oma seisukohti kaitsvad vallaelanikud on igati ära teeninud lugupidamise ja nendega arvestamise. Linnast kaasa võetud tarbimiskultuur ei pea juurduma kohe külaellu, siin peab inimene kohanema kogukonnaga, mitte vastupidi. Me ei pea omaks võtma suurlinnade äärsete valdade poliitilist võitlust ja kemplemist ning “jalgadega hääletajate” ülistamist ja eelistamist.

Elame olevikus, mitte minevikus

Aastatega olen jõudnud arusaamisele, et elu on selleks liiglühike, et raisata kogu oma energia virisemisele, vigade otsimisele ja halvustamisele. Me ei saa elada minevikus ega saa ka elada ainult tulevikus, elame olevikus – naudime neid hetki ja inimesi, kes on täna meie kõrval, kes annavad sulle elurõõmu ja aitavad iga päeva eriliseks teha.

Aasta on olnud tegus, nõudnud palju enesesse vaatamist ja otsuste tegemist, mis on olnud murrangulised kogu kogukonna jaoks. Hea on tunda, et on palju toetajaid, ja on ka neid, kes on juhtinud tähelepanu ohtudele ja kitsaskohtadele.

Nendele olen samuti väga tänulik, sest tihti ei pruugi kõike märgata ja hea, kui on inimesi, kes jagavad oma nägemusi ja arusaamu, mis erinevad enda omadest.

Hea vallaelanik, see, kuidas sa näed tulevikku, seda, millega tuleks arvestada, ja see, keda sina usud ja usaldad, selgub valimistel. Tee oma otsus ja anna hääl sellele, kes peegeldab sinu mõtteid valla olevikust ja tulevikust kõige paremini.

Ilusat alanud advendiaega, rahulikke jõule koos lähedastega ja lootuste täitumist uuel aastal!

Urmas Lehtsalu
Kaarma vallavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email