Ikka terit neh!

Nõnna kut mineva nädali sii üitud sai, et laupa õhta oo Koguva Vanatoal pidu. Ma siis nüid anna uieste ja täpsemaste tiada, mis sial puhas laanis oo.

Neh, et Külasema külaselts oo nõukse mõtte võtn, et akata uieste pidama Muhus kohveõhtaid. Nõuksi kut nee ennemalt ollid ikka. Sõuksed pialt viiekümnesed lähtvad igakordas kole ärdaks, kui nendest muistsetest pidudest juttu tuleb. Kas nee nüidseaa pidud just niisamma kanged oo, juu sie varsi nähe-kuulda oo, aga akatust igatahes nendega laupa õhtast tihasse. Esimene sõuke pidu oo siis laupa, 29-nda novembri õhta. Pihta akkab kellu seitsmest! Õhtu katsuvad moekaks tiha siis Külasema lauljad ja tantsijad. Ja tansimuusikad mängvad Lõõtsmoorikud.

Piletiga oo sõuke kaup, et võtke aga kolm eurut seltsi. Tansi selle iest siis oma naesega või võeraga, just so oma asi. Ieskava kohta ma ep ütle paergu rohkem, kut et eks ta ikka nende vade martide ja kadrianedega natusse siotud oo, sie õhta. Aga mis täpsemast nähe suab, seda piab ikka ise uurima minema. Ja keelekastet suab sialtsammast Vanatoalt omale osta.

Et siis sedakorda Külasema võtab otsa üles ja teesekorra juba keegid teene äkist korraldab. Ja igaüks mõtleb ja tieb natusse omad moodi. Ja ikka jälle vägevama ja kangema kut teestel.

Neh, ja kui laupa suab läbi, siis sialt edasi tuleb siis andressepäe. Seks aaks piaks siis kõik lambad niitet olema. Ennevanasti arvati, et kui jähid niitmata, siis magasid talve villa piale kindi ja lambad es kasva kua änam. Andressepäävaga suab nädal otsa ja kuu kua.

Ja nädalivahetusega suab sie irmpime aeg kua ümber. Neh, pühabe oo esimene advent ja siis juba akatse pissitassa jõulutulesid igaspool põlema panema.

Ja siit tulebkid kohe nüid mo järgmine jutt teitele. Oma esmasbeõhtane poereis katsuge settida sedaviisi, et te umbest viie paigu Liiva poe juures oleksite olavad. Neh, kellu viiest esimese detsembri õhta pannasse Liival kuuse pial tuled põlema.

Pisike ieskava oo ikka kua. Ega siis jõulutuled ep lähä eluilmaskid paljast lekrilõpsust põlema mitte. Ikka natusse laulu piab juures olema ja ehk vallavanam ja kirguõpetajagid ütlevad pühade alguse puhul mõne moeka sõna.

Kenad jõulute ootamise algust siis teitele. Olge terved ja munuksed! Iseäranis munuksed piaksid olema nee, kellel päkapikud köivad. Sest nee mädivatid juba kindlaste piiluvad akete taga piale.

Print Friendly, PDF & Email