Lugeja küsib

Laps on mul kaheaastane, soovin lapsehoolduspuhkuse lõpetada ja tagasi tööle minna. Tööandja on öelnud, et tal pole mulle sama tööd anda. Tean, et sama töökoht on alles, sel kohal töötab asendaja. Kas mul on õigus saada oma töö tagasi?

Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:

Lapsehoolduspuhkuse lõpetanud töötajal on õigus jätkata samal töökohal, mis oli enne puhkusele minekut. Puhkuse katkestamise või lõppemise järel on töötajal õigus samale tööle ja töötasule, milles oldi tööandjaga kokku lepitud enne puhkust. Seega on töötajal õigus nõuda lepingujärgset tööd lepingus kokkulepitud tingimustel. Lepingus kokkulepitud tingimusi võib muuta kokkuleppel.

Kui tööandja on võtnud tööle asendaja tähtajatu töölepinguga ja teie soovite tööle tagasi minna, tekib koondamise olukord, kuna ühel ametikohal töötab kaks inimest. Koondamisel tuleb tööandjal järgida seaduse § 89 lõikes 5 olevat piirangut, mille kohaselt alla 3-aastast last kasvataval vanemal on koondamisel eelisõigus tööle jääda. Kui temaga võrreldaval kohal töötab veel isikuid, kellel nii väikseid lapsi pole, tuleb koondatav valida nende hulgast. Otsuse, keda koondada ja keda mitte, langetab tööandja.

Enne lepingu ülesütlemist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Tööandja korraldab töötaja täiendusõppe või muudab töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid.

Kui töötaja leiab, et leping on üles öeldud õigusvastaselt, tuleb tal tühisus maksma panna ja nõuda töövaidlusorganis ülesütlemise tühisuse tuvastamist.

Print Friendly, PDF & Email