Lugeja kiri: Metsaomaniku mõtteid (5)

Enamus oma varast hoolivaid metsaomanikke jõuab varem või hiljem küsimuseni: mida metsaga peale hakata? Ilma hooleta metsa seista lastes kaotaks omanik ju hulga raha!

Lihtsaim lahendus oleks hakatuseks nõu küsida mõnelt sõltumatult ehk metsafirmadega mitte seotud isikult, kes on metsandust õppinud ja sel alal töötanud.

Saaremaal tegutsevad sellised konsultandid SA-s Erametsakeskus. Ehk ei keeldu tasuta abist ka Keskkonnaametis töötavad ja metsateatisi registreerivad spetsialistid. Ja lõpuks võib ju leida mõne riigimetsamehe või endise põllumajandi metsaspetsi. Selline samm aitab vältida ka tüütute helistajate – metsaostjate – ohvriks langemist.

Meie maakonnas tegutseb mitu metsafirmat, kus on palgal häid metsanduse asjatundjaid. Kahjuks on nende puhul võimalus sattuda ka ebaausale nõuandjale.

Põhjaliku ülevaate teie metsast annab sellele koostatud metsamajanduskava, mis aga tuleks kindlasti ise tellida, mitte kasutada metsafirmade abi. Kui kava tellib firma ja sõlmite selle firmaga kava alusel raielepingu kindla summa peale, on pettasaamise võimalus 80%. Eriti lühinägelik on aga anda raietööde tegija ja puiduostja kasuks volitus, mis jätaks raiujale vabad käed teie metsas tegutsemiseks.

Kui kava käes ja nõu peetud, võiks korraldada oma raiele enampakkumise mitme ostuhuvilise vahel. Usaldusväärsemad on meie saartel pikemat aega tegutsenud ja teada-tuntud ettevõtted. “Libedaks teeks” võib osutuda leping ostjaga, kes pakub “igal juhul kõrgeimat hinda”.

Puidu hulgimüüjatele on saadavad hinnad praktiliselt võrdsed, seega hangib “kindel ülepakkuja” lisaraha ikkagi metsaomaniku metsast. Võistlejatest üle pakkuda võimaldab enamasti kas kvaliteetsemate, tulevikus omanikule hoopis suuremat tulu tõotavate puude enneaegne väljaraie või ostulepingus kajastamata jäetav ehk varastatud puit.

Kindlaim viis oma metsa müük kontrolli all hoida on leppida kokku müüdava puidu tihumeetrihinnad sortimentide kaupa ja raieõiguse ostja kulud, mis hinnast maha arvatakse. Raiest saadav tulu selgub lõplikult pärast raiutud puidu ülemõõtmist. Lisada tuleks lepe, et enne, kui puit teie metsast ära veetakse, saaksite selle üle mõõta. Paha ei tee kirjutada lepingusse ka vajalik raiejäätmete töötlemisviis ja metsateede seisund peale veo lõppemist. Meil on metsafirmasid, kellega saab kokku leppida ka metsa istutus ja -hooldustööde tegemise pärast raiet.

Metsaomanik
(nimi on toimetusele teada)

Print Friendly, PDF & Email