Orissaare püüab lapsi kodukoolis hoida (5)

Neljapäeval võttis Orissaare vallavolikogu vastu otsuse järgmisest õppeaastast mitte toetada õpilaskodu kohatasu maksmist õpilastele, kes käivad koolis väljaspool Orissaare valda.

Kui seni on linna gümnaasiumides õppivate Orissaare valla õpilaste õpilaskodu maksumust toetatud 50 protsendi ulatuses, siis 1. septembrist 2015 õpilased seda toetust enam ei saa. Orissaare valla haridus-, spordi- ja kultuurkomisjoni esimees Evi Männik ütles, et seda küsimust arutati eelnevalt komisjonis ja komisjoni ettepanek oli vähendada toetust 10 protsendi võrra – vald maksaks 40 protsenti ja lapsevanemad 60 protsenti, kuid sellega kõik volikogu liikmed nõus ei olnud.

Volikogu liige Maria Kaljuste ütles, et tema on ettepaneku vastu. “Vald peab suutma oma lapsi kodukohas hoida ja võitlema selle eest, et siinne kool säiliks,” lausus Kaljuste, kelle ettepanek oli õpilastele kohamaksutoetust järgmisest õppeaastast mitte maksta. Otsus võeti vastu kuue poolthäälega, vastuhääli oli kolm.

Volikogu tõstis ka Orissaare lasteaia Päikesekiir õppevahendite tasu seniselt 8 eurolt 10 eurole. Kehtima hakkab see tuleva aasta jaanuarist. Volikogu liikme Laura Leidase küsimusele, et kas neil, kellel käib lasteaias mitu last, on võimalik saada soodustust, vastati, et see on võimalik, kuid tuleb eraldi taotlus teha.

Volikogu andis vallavalitsusele loa müüa kirjalikul enampakkumisel 2004. aasta kaubik Mercedes-Benz Sprinter, hinnaga 6500 eurot. See kiirabibuss anti vallale 2013. aastal seoses kiirabi reformimisega, mille tulemusena SA Orissaare Kiirabi 1. jaanuarist 2014 likvideeriti.

Kuna Orissaare gümnaasiumi arvutiklass ei vasta praegu uue õppekava nõuetele, siis andis volikogu vallavalitsusele loa liisida koolile 25 arvutit maksumusega mitte üle 14 800 euro.

Lisaks kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan. Komisjoni esimees Ene Kööts tutvustas tööplaani, milleks on Orissaare valla hallatavate asutuste majandustegevuse kontrollimine detsembrikuus. Kuna Orissaare muusikakooli direktor tegi avalduse kahe pedagoogi töötasu tõstmiseks, siis uurib revisjonikomisjon, kuidas on pedagoogi, vanemõpetaja ja metoodiku palk vormistatud.

Kinnitati Orissaare valla kohalike teede nimekiri ja algatati menetlus Saikla külas asuva töökoja-garaaži peremehetu osa kohta. Hooned, millele ei ole võimalik omanikku määratleda, võtab vald arvele peremehetu varana ja munitsipaliseerib ka hoonete aluse maa.

Volikogu istungi lõpus ütles vallavanem Vello Runthal, et ta on mitmeid kordi kohtunud Swedbanki esindajatega ning on kokku lepitud, et ehkki külastuste arv on vähenenud, jääb Orissaare pangapunkt avatuks 2015. aasta lõpuni.

Print Friendly, PDF & Email