Tegemist jägub kuu lõpuni

Kadrinapäe oo muhulaste jäuks ikka sõuke suuremad sorti püha oln. Juu sie ikka natusse oo sellega kua seotud, et siis oo meite luteri kirgu nimepäe. Ja seks aaks oo kõik ossan ennasimi juba tubaseks arjuta. Neh, nõnna oo seevoasta kua, et kadrinapääva taudi ühna mitmeid pidusid pietse. Iseenesest oo seks aaks küll kadrinapäe ammuks seljataga. Aned oo köin ja mõndas pool ehk Mardi ja Kadri pulmadkid ää pietud. Kui neid nüüdsel aal üldse änam pietsegid.

Aga lust oo sihes ju mitu pääva iljemgid. Ja oogid paramaks, sest pidusse oodetse kõiki rahvast andressepääva laupa tükkis. Sõuksed pialt viiekümnesed lähtvad kõik nii kihevile, kui kuskil riagitse, mõuksed vägevad kohveõhtad ollid oln omal aal lubides ja rahvamajades. Iseäranis uhked ollid oln Nõmmküla pidud.

Neh, aga nüüdseks põle Muhus juba ammugid ühtegid rahvamaja olemas ja põle kohveõhtaid kua mitte. Ja rahvas ju tahab ulluste. Ja nüid oo Külasema külaselts mõtte võtn, et akkaks sõuksi kohveõhtaid uieste korraldama. Neh, et naad nüid korraldaks esimese ja siis keegid teene jälle järgmise äkist ja. Esimene pidu oo siis kahekümne ühessanda novembri õhta kellu kahessast Koguva Vanatoal. Ja paergu ma ütle just niipalju juure viel, et ikka kadrinapäe oo õhta teemaks.

Ja sellesama õhta enne pidu oo Koguva Toomal laanis ää pidada pisike kadride ja anede teemaline muuseumiüöke. Kahekümne ühessanda õhta kellu kuiest kahessani suab taskulambi valgel uudista, mis uhkeid asju oo Tooma lambasaunas, keldris ja kalidori pial. Piletime sõnna ostma ep pia, aga kis tahab raha anneta, siis seda ikka suab muuseumi eaks tiha.

Aga põnevaid asju oo sii suare pial juba enne ammuks enne aneõhtat kua. Täna, kahekümnendal novembril õhta kellu kahessast, suab Hellamaa külakeskuses kuulata kahe ilmaulgusse juttusid Aarikast. Neh, oma Uhhuduuri Aarika reisust tulavad riakima meite oma suare poiss Kristjan Prii ja Kuresare linnapia Hannes Hanso. Nende jutud oo kindlaste irmus uhked kuulata. Nad oo sõukste moekate ütlemistega mehed kua just mõlemad. Neh, et olge aga kohal õiged aegu ja kaks eurut võtke kua seltsi.

Nõnna et tegemist jägub kuu lõpuni. Ja siis ju tuleb juba jõulute ootamise aeg kaela. Ja siis ep sua änam ända augu piale. Sie oo änam kut selge.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email