Hajaasustuse programm toetas sadat maaperet (2)

Siseministeeriumi rahastatud hajaasustuse programmi toel parandas Saare maakonnas kahe aasta jooksul oma vee-, kanalisatsiooni- ja teeolusid sadakond majapidamist.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Anne Jakunin ütles, et kahe aasta jooksul rahuldati 109 taotlust, millest 75 oli laekunud sel aastal.

Kahe aasta jooksul sai toetuste abil uued veesüsteemid 60 ja kanalisatsiooni 58 majapidamist, lisaks on ehitatud 12 juurdepääsuteed. Elektrisüsteemide paigaldamiseks Saare maakonnas ühtegi taotlust kahe aasta vältel ei laekunud.

Võrdluseks niipalju, et eelmisest, aastail 2008–2012 toiminud hajaasustuse veeprogrammist sai viie aasta jooksul veesüsteemide ehitamiseks toetust 289 maaperet.

Anne Jakunin ütles, et sel aastal esitati kõige rohkem taotlusi Kaarma vallast (16), järgnesid Kärla (13), Leisi, Muhu (12) ja Pihtla (11), esindatud olid kõik maaomavalitsused.

Seevastu möödunud aastal jäi mitu valda taotlemisest eemale põhjusel, et programm hakkas toimima alles poole aasta pealt ning valdade eelarved polnud selles ebamäärases olukorras omaosalusega arvestanud. Programmi raames on võimalik saada riigilt ja omavalitsuselt kokku kuni 6500 eurot, toetuse saaja peab ise lisama kolmandiku.

Jakunini sõnul on programmi eelarves raha rohkem, kuid seda jõuti küsiti. Pigem seadis toetuse küsimisele piirid omavalitsuste võimekus garanteerida projektide omaosalust. Kõik taotlejad, kes toetust küsisid ja vastasid tingimustele, seda ka said.

“Mõni jäi ilma seetõttu, et lapsed ei olnud samasse elamusse sisse kirjutatud,” lausus Anne Jakunin, kelle sõnul ei tuvastatud taotlejate poolt ka tahtlikku petmist.

Mida täpselt ja millistel tingimustel hakatakse hajaasustusprogrammist toetama järgmisel aastal, pole Jakunini sõnul teada enne, kui programm välja kuulutatakse.

Küll aga on Orissaare vallavalitsus juba teada andnud, et Orissaare rahvas 2015. aastal uuest hajaasustuse programmist toetust taotleda ei saa. Kõik Orissaare eelarve vabad vahendid lähevad gümnaasiumi rekonstrueerimiseks ja seega pole vallal vaba raha programmi omaosaluseks. Viimase kahe aasta jooksul on Orissaare vallas saanud programmi kaudu vee ja kanalisatsiooni kuus majapidamist.

Siseministeeriumi rahastatud programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ja seeläbi kaasa aidata elanike arvu püsimisele maapiirkondades. Programmi vahenditest toetati majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist.

Print Friendly, PDF & Email