Saaremaa arstid ja õed on töötundidelt Eestis esirinnas (11)

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmeil tegid mullu novembris keskmiselt kõige rohkem töötunde Saare maakonna arstid, õdedele kuulus teine koht.

Statistika näitab, et kui 2013. aasta novembris oli 168 töötundi, siis Saare maakonnas töötasid arstid kõige enam, keskmiselt 139,6 tundi. Järgnesid Talllinna arstid 139,4 tunniga. Õdede töökoormuse osas kuulus saarlastele keskmiselt 161,5 tunniga teine koht, neid edestasid Järvamaa õed 174,8tunniga.

“Arstide ja õdede keskmine tööaeg varieerub sõltuvalt arsti või õe vanusest, ametist, asutuse liigist, kus nad töötavad,” selgitas TAI tervisestatistika osakonna uuringu “Tervishoiutöötajad 2013” koostaja, analüütik Gettrin Kivisild.

“Ma ei oska nende numbrite kohta midagi arvata ega neid kuidagi seletada,” tõdes uuringuga põgusalt tutvunud perearst Kerli Jaagosild, viidates, et uuringus toodud arvudes hakkas talle silma ka vasturääkivusi. “On väike vale, suur vale ja on statistika,” nentis Jaagosild.

Saare maakonna arstide ja õdede töötundide keskmise arvu kohta ütles ta: “Võimalik, et mujal on osalise tööajaga või poole koormusega töötavaid arste lihtsalt rohkem kui Saare maakonnas ja Tallinnas.”

Kokku täitsid arstid ja õed lepingute järgi vastavalt 61,99 ja 149,93 ametikohta. Ületunde tegid Saare maakonnas töötavad arstid 95,5 ja õed 45. “See teeb ühe arsti kohta keskmiselt 1,3 ja õe kohta keskmiselt 0,3 ületundi,” märkis Kivisild.

Samas, Järva maakonnas tegi üks arst keskmiselt kõige rohkem ehk 19,8 ületundi, Hiiu maakonnas 8,8 ja Võru maakonnas 7,3 ületundi.

“Mina arvan, et see töötundide kõrge keskmine on rohkem Kuressaare linna teema, puudutab eelkõige haiglat ja on seotud valvetega,” ütles Orissaare alevikus patsiente vastu võttev perearst Elo Lember. “Mina olen suutnud oma töö mahutada ettenähtud tundide sisse. Kuigi patsientide nimistu on üsna pikk, töötavad minuga koos ka abiarst ja kaks pereõde.”

Gettrin Kivisilla andmeil töötas Saare maakonnas eelmise aasta novembris 72 arsti, kellest 18 olid mehed ja 54 naised. Õdesid oli 142 – kaks meest ja 140 naist.

Maakonna arstidest ligi 60% töötab haiglas ja pisut vähem kui 30% perearstiabi asutustes. Õdedest pea kolmveerand on ametis haiglas, veidi alla 20% aga perearstiabi asutustes.

Kõige rohkem on maakonna arstide hulgas 50–59-aastaseid tohtreid, nende osakaal on 42%. Vanuses 60+ on 30% arstidest. Vaid nelja protsendi arstide vanus jääb alla 40 eluaasta.

Õdedest on aga 32% nooremad kui 40-aastased.

2013. aasta novembris töötas Eestis 4395 arsti ja 7428 õde. Kõige rohkem oli arste ja õdesid Tallinnas – 2004 ja 3172, kõige vähem aga Hiiumaal – 30 ja 25.

Print Friendly, PDF & Email