Loomisel uus lambakasvatusselts

11 Eesti lambakasvatajat on loonud uue lambakasvatajate katusorganisatsiooni – Eesti tõulammaste aretusühingu, kuhu pole aga seni kutsutud ühtegi saarlast.

“Praegu on dokumendid esitatud ja kui riik annab loa sellise asjaga edasi minna, siis kutsume kindlasti ühinema ka Saaremaa asjast huvitatud lambakasvatajaid,” ütles uue organisatsiooni eestvedaja Rein Mirka Tartumaalt. “Ei tahaks jagada laskmata karu nahka, aga oleme huvitatud, et meiega liituksid kõik Eesti lambakasvatajad.”

Rein Mirka sõnul on vajadus uue organisatsiooni järele olemas. Tegutsevat Eesti lambakasvatajate seltsi nimetas Mirka rahvalikuks organisatsiooniks, kuhu lambakasvatajate kõrval kuulub ka kümne lambaga tädi Maalisid ja inimesi, kellel endal kari puudub, kuid kes armastavad lambaid. “Mõttekaaslased saavad seal arutada, milline lõng on hea, seal võib vahetada soki- ja kindamustreid – siuke rahva- värk nagu,” rääkis Rein Mirka, kelle sõnul on uus selts võtnud suuna ikkagi teatud tõugude aretusele ja tõsisemale teadustööle. “See kollektiiv tahab süvitsi tegeleda aretusteemadega, meil on teadlastega läbi räägitud, rajamisel on katsefarmid,” kinnitas Mirka.

Saaremaa suuremad lambakasvatajad Saaremaa Ökoküla tegevjuht Meelis Kuivjõgi ja Roosi talu perenaine Annika Väli polnud aga uue aretusorganisatsiooni loomisest midagi kuulnud.

Saanud teada, et uude organisatsiooni kuulub ka Eesti lambakasvatajate seltsi kunagine juht Hillar Kalda, tekkis Annika Välil küsimus, miks ei viinud Kalda samu eesmärke ellu siis, kui ta lambakasvatajate seltsi juhtis. “See aktsioon on selline kibestunud vanaeitede appihüüd, uue aretusühistu järele puudub tegelikult igasugune vajadus,” kinnitas Väli, tuues paralleeli Eesti tõugu hobuste tõuraamatu ümber puhkenud lahkhelidega.

Meelis Kuivjõgi sõnul pole ka tema uuest organisatsioonist seni kuulnud, vaatamata sellele, et tunneb mõnda uue seltsi asutajat.

Ametlikes paberites seisab, et MTÜ Eesti Tõulammaste Aretusühing on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mis ühendab lammaste aretusega tegelevaid ja jõudluskontrolli läbiviivaid isikuid ja ettevõtteid. Lambatõugude aretuse eesmärk on kohalikele majandus- ja looduslikele tingimustele vastavate eesti tumedapealise lambatõu ja eesti valgepealise lambatõu aretamine.

Print Friendly, PDF & Email