Kümned kohalikud Nasva arenduse vastu (6)

Nasva alevikus tekitab taas kõneainet Lahe ja Jõe tänava otsas asuv Luha kinnistu, kuhu kavandatakse kala- ja turismisadamat, kalatiike ja saunamaja.

Ligi 40 arenduse vastu olevat kohalikku saatsid Kaarma vallavalitsusele soovi, et detailplaneeringut ei kinnitataks, Luha kinnistul midagi ei tehtaks ja see jääks rohealaks.

Kirjas rõhutatakse, et maa sihtotstarbe muutmisega tekivad kinnistu omanikule õigused nii ehitus- kui ka äritegevuseks. Ehitamine ja süvendamine kahjustaks aga elanike sõnul Nasva jõe veestikku, kalastikku, linnustikku ja taimekooslust. Samuti leitakse, et Lahe tänav, mööda mida kinnistu juurde pääseb, ei ole piisavalt lai. Ka detailplaneeringu koostaja OÜ Klotoid on viidanud, et juurdepääsutee on kitsaskoht.

Kaarma vallavalitsuse planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist Katrin Kuusk ütles Saarte Häälele, et vallavalitsusse on jõudnud veel üks vastuväide, kuid selle saatis inimene, kes on andnud allkirja ka eelpool mainitud kirjale. Kuusk nentis, et planeerimislahenduse kohta ei ole otseselt midagi eriti öeldud, kuid põhiliselt rõhutakse juurdepääsutee ehk Lahe tänava kitsusele. Lahe tänava teekatte laius on umbes kolm meetrit.

Katrin Kuusk soovitab kõigil asjaosalistel tulla avalikule arutelule, mis toimub 18. novembril kell 16 Kaarma vallavalitsuse kolmanda korruse saalis. Ta märkis, et seal on võimalik nii küsimusi esitada kui ka ettepanekuid teha. On ka juhtunud, et inimesed on avalikul arutelul oma vastuväidetest loobunud, lisas Kuusk.

Luha kinnistu omanik on Aurincop OÜ, mille juhatuse liige on Olev Mihkelson.

Print Friendly, PDF & Email