Eksperdid: uued laevad toovad taas järjekorrad (17)

Avalikkuse jaoks kättesaadavate andmete põhjal ekspertiisi läbi viinud ettevõtte IMCS Estonia Ltd ekspertide sõnul ei mahuta Tallinna Sadama tellitavad laevad hankes nõutud hulka sõidukeid.

Tallinna Sadam on väitnud, et uued laevad mahutavad hankenõuetele vastavalt 150 sõidukit. Teoreetiliselt võib 150 autokarpi tekile joonistada, kuid normaaltingimustes on uute laevade mahutavus 131 sõidukit ehk 13–16% vähem, kinnitavad IMCS Estonia Ltd eksperdid.

“150 sõiduki sellisele laevale paigutamine tähendaks reaaloludes, et liikumisruum inimeste jaoks on olematu ja laadimise-lossimise aeg pikeneb 10–15 minuti võrra,” kinnitab ka Saaremaa Laevakompanii liinidirektor Tiit Kruuse.

Praeguse operaatori laevadel on ülemisel tekil sõidukiridade laius optimaalne 2,46 meetrit, mis tagab nii kiire laadimise kui ka reisijatele autodest mugava väljumise. Alumisel tekil on see näitaja 2,30, mis eeldab tõsisemat kombineerimist sõidukite paigutamisel. Riigi uutel laevadel on ekspertide esialgsete arvutuste kohaselt keskmine sõiduridade laius aga vähem kui 2,30 meetrit.

Väinamere Liinide juhataja Urmas Treieli sõnul näitab sõidukite läbilaskevõime tipp-ajal praegust teeninduse taset. “Kuivastu–Virtsu liini sõidab praegu korraga kaks sarnast laeva 35-minutilises graafikus, tagades ladusa ja kiire üleveo. Samas kuhjub sõidukite laevalt mahajäämus suvistel tippaegadel senise praktika kohaselt alati samale ajahetkele ehk reedel umbes kella kuuele õhtul ja pühapäeva pealelõunale,” selgitas Treiel.

Ekspertide hinnangul suureneb laevast mahajäämus uute laevade puhul 13–16% ehk ca 450 sõiduki võrra. Sellega kaasneb tippajal järjekorra pikenemine sadamas kuni kolme kilomeetrini ning ajaliselt tähendab see täiendavalt neli tundi pikemat ooteaega. Uute laevade mahutavust arvestades ooteaeg kahekordistub ja kasvab 6–8-tunniseks.

Planeeritavate laevade mahutavus on IMCS ekspertide hinnangul 10 järelhaagisega veokit, praegu sõitvatel laevadel on see 16 veokit. Veokite üleveovõimsuse suur langus tingib ka tavapäevadel paratamatult veokite mahajäämise.

Lisaks tuleb arvesse võtta, et senise statistika põhjal on vedude maht suursaarte liinidel kasvanud orienteeruvalt 6–7% aastas. Treieli sõnul jääb arusaamatuks, kuidas on riik sellega arvestades soetamas praegustest laevadest väiksema mahutavusega eelmise põlvkonna laevu.

Print Friendly, PDF & Email