Ikka terit, kulla munuksed ja muu rahvas kua

Ennevanasti arvati, et elu oo pime kut sügisene üö. Ma nii must omas mõttes põleks just mitte. Aga paergused päävad oo küll nii pimed, et mitte´p sua arugid, millal omingu ja millal õhta oo. Valgeks ep lähägid. Õnneks kuu oo ühna täis.

Nõnna et mardisantidel olli kena kuuvalges rinki reeneta ja muutkut laulda, et ekid-kekid-tseeluvekid! Mool köis koa kaks mardisanti – pisissed kut piibuorgid, aga laulsid uhkeste ja tagusid suri vägevaid rumma kua. Nõuksi mõistatusi oskasid küsida, midast ma põle elus enne kuulngid oln. Ja viljaõnne tõid kua tuppa. Nüid siis oo paras aeg akata aneõhtat ja kadrina-anesid ootama. Mart olli must, juu näeb, kas kadri tuleb valge.

Ilmad oo ikka sõuksed säotid, et lihtinimesel põle kua muud tiha kut, et emased aavad otsevarrast ja isased paikavad võrku. Lapsed suavad easte petatist mänga.

Mineva laupa maa kartsi küll, et nüid oo Sõgetate külas sõjaks läin. Nõuke paugutamine olli lahti, et Piiri all aknaluasid ühna lirisesid. Aga neh… tulli välja, et sial oln õnneks paljast õppus. Rahvale olli näidat, mesmuodi suaks tanki tükkideks laska. Kohe rahvast olli vuatama kua kutsut. Ja mõned ikka ollid köin kua.

Ja nüid ma riagi, mis mõte moole pühabe pähä kargas. Ma uurisi neid nimekirjasid, et kis oo viimsel aal omale ikka neid pasturaadi katussekiva ostn. Ja moole akkas silma, et kolm kivi ollid omale tahtn Tartu ülikooli 1984. voasta ajaluo teaduskonna lõpetajad. Inä ikka kui uhke! Sedaviisi jätvad oma jälje ajaluoroamatu sisse. Ja siis ma akkasi mõtlema, et uijee kuipalju lendusid oo Liiva kuolis oln, kis oo selles majas õppen. Kui nüid iga lass omale lassi-nimelised kivid kampa piale ostaks, kua nõnna kaks-kolm tükki või koguniste kümmekonna, siis vist akkaks kivide ports varsi täis suama. Nõnna et kulla kooliõed ja-vennad! Otsige korra ühteteist ülesse ja tehke nõuke pisike aktsioon ja pange igaüks kolm-nelikümmend sentigid oma lennu kivide alla. Ja oo ju neidkid ühna mitmes lendus, kis oo juba teise ilma läin, ostke nõukstele kua mälestuseks üks kivi kampa piale. Suate katussel kenaste kokku jälle.

Ja üks muhulaste ammune unistus oo viel pitka sammu jägu tõeks suamisele lisemale jõudn. Hellamaa vabaõhulava projekt oo valmis suan. No ikka tulisema uhke! Puar vuastad kannatust viel ja siis ehk suab lava ise kua valmis. Põle taris änam juanilaupa õhta kooril lahvka pial laulda. Pildid oo valla kodulehe pial väljas kua, kis nähe tahab!

Nõnna et olge siis munuksed ja oidke jalad soojas, et kuskilt seda vad pouslaadi külge ep korjaks!

Print Friendly, PDF & Email