Ettevõtjad vajavad üht omavalitsust (22)

Ettevõtjad vajavad üht omavalitsustMöödunud aasta 23. märtsil toetasid ettevõtjad Saaremaa ettevõtjate liidu üldkogul üksmeelselt ühe omavalitsuse ideed Saaremaal. Mullu 5. juunil toetas SEL-i juhatus ühtse Saaremaa ideed Saaremaa ettevõtjate liidu ja Kuressaare linnapea ühisarutelul.

Mida Saaremaa ettevõtja tahab ja vajab? Kaks tähtsamat märksõna on siin “üks omavalitsus” ja “kvaliteetsed transpordiühendused”. Esimene neist on eriti aktuaalne viimastel aastatel, teine on olnud aga läbi aegade.

Suure sõnal suurem jõud

Paari nädala eest korraldas ettevõtjate liit ühisseminari, kus lisaks saarlastele osalesid koostöögrupid Hiiumaalt, minister, maavanemad.

Rääkisime nii lennu- kui ka laevaliiklusest, mis on oluline teema nii Saaremaa kui ka Hiiumaa jaoks. Et koostöö piirkondade – Hiiumaa ja Saaremaa – vahel toimiks kõige paremini, peab see olema terviklik. Ja kõige paremat koostööd saab teha läbi ühe omavalitsuse.

Ühe omavalitsuse korral oleks Saaremaa sõna jõud suurem, Saaremaa häält rohkem kuulda. Piltlikult öeldes: kui Saaremaal oleks kuningas, siis kõlaks tema sõna üle Eesti ja ka rahvusvaheliselt väga võimsalt.

Praegu ei leidu Saare maakonnas aga ühtki organisatsiooni ega inimest, kelle sõna oleks piisavalt kaalukas. Teisiti oleks lood siis, kui meil oleks üks suur omavalitsus ja arvamust avaldaks selle juht. Nii nagu majandusministeeriumi esindajad Triigi–Sõru laevaliini puudutaval hiidlaste ja saarlaste ühisel arutelul meile ütlesid: “Te ajate nüüd oma õiget asja. Kui ühe väikese omavalitsuse juht tuleb ministeeriumisse, ei võeta teda nii tõsiselt. Nüüd, mil te olete oma mõtted ja ideed grupeerinud ja neid kõigi poolt ühisena ette kannate, on teie sõnal oluliselt tugevam jõud.”

Ettevõtjad vajavad visiooni kogu regiooni kohta, positiivset kuvandit, edumeelset ja arengule motiveeritud keskkonda.

Näited, kus üks omavalitsus oleks kohe jõuliselt maakonnaülese seisukoha kujundanud, nagu ei meenugi, sest kõik tegutsevad oma väikeses liivakastis.

Kas keegi on tundnud huvi, milline laev tuleb Triigi–Sõru liinile? Kas tegemist on pelgalt Euroopa Liidu raha ärakasutamisega või panustatakse suursaarte ühise efektiivse majandusruumi heaks?

Riik tahab kohe sõlmida lepingu Saaremaa ja Hiiumaa vahet sõitma hakkava laeva ehitamiseks. See laev oleks aga koopia valmivast Vormsi laevast ja Kihnu laevast.

Kuna riik pidi ehitama kaks laeva ja optsioon oli ka kolmandale, siis otsustati ehitada samasugune laev Saaremaa ja Hiiumaa vahelise ühenduse jaoks. Mis sest, et uus laev mahutaks neljandiku vähem sõidukeid kui mahutab praegu sõitev.

Mitte ükski omavalitsus ei ole aga huvi tundnud, mis laev ja millal Triigi–Sõru liinile tuleb. See näitabki, et vallavanemad tegelevad kõik oma asjadega ega vaata suurt pilti. Maavanemal on aga paraku pigem järelevalve roll.

See on lihtne näide, kuidas Euroopa Liidu raha on vaja iga hinna eest ära kasutada, kuigi korralikult läbi mõelduna annaks see samm nii meie kui ka Hiiu maakonnale võimsa arengumootori, arenguperspektiivi, looks kvaliteetse ühenduse.

Nüüd võib aga juhtuda, et liinile tuleb hoopis väiksem laev, mis mahutab vähem sõidukeid.

Loodame, et ministeeriumile saadetud kiri ühisarutelu seisukohtadega Saaremaa ja Hiiumaa vahet liikuma hakkava laeva osas aitab olukorda parandada enne, kui lepingud sõlmitakse.

Teine oluline teema on meie ettevõtjate jaoks lennuliikluse arenguvõimalus ning selles valdkonnas on vaja tegutseda kohe. Ent siingi on eeldus üks tugev omavalitsus. Et Saare maakonna kui terviku arengu eest seistaks ühiselt, mitte ei tegutsetaks igaüks oma liivakastis.

Lennuliiklus ei kannata kriitikat

Praegune lennuliiklus ei kannata kriitikat ei Saaremaal ega Hiiumaal. Lennugraafik on hõre ja ebastabiilne. Minister ise on käinud välja mõtte lasta ehitada lennukid väikeste liinide tarbeks. Vaadakem Tartut, Pärnut, Kärdlat ja Kuressaaret – kõik need on maailma mõistes küll väikelinnad, ent vajavad samuti kvaliteetset lennuühendust. Kvaliteetse ühenduse tagamiseks on aga vaja täisprogrammi ning seda, et asjaga tegelema hakataks. Praegu on just õige hetk seljad kokku panna, et kontseptsioon kiiresti välja töötada ja Euroopa Liidu raha abil käima lükata.

Suurepäraste ühenduste ja läbimõeldud transpordisüsteemi kõrval on ettevõtjale tähtis ka maa soetamise võimalus ja see, et arendataks investeeringuga kaasnevat taristut.

Tänu sellele, et Kuressaares valmistati spetsiaalselt ette planeeringuid, pakuti neid investoritele, ehitati hotellid Rüütli ja Georg Ots, hiljem Trelleborgi tehas.

Linnal on veel mitmeid häid näiteid, kus planeeringuid on ette valmistatud, et investori jaoks oleks olemas nii-öelda valmis pakett tegutsemiseks. Tähtis on aga, et sellised võimalused loodaks kogu maakonnas. Seetõttu tuleks kogu pilti tervikuna vaadata.

Terve maakonna peale võiks olla üks kõiki tugiteenuseid ja nõu pakkuv ettevõtluskeskus, nii alustavate kui ka juba tegutsevate ettevõtete jaoks. Nagu praegu tegutsev Saaremaa arenduskeskus, ent veelgi rohkemate võimalustega. Kindlasti oleks vaja elektroonilist teeninduskeskkonda, kust kõikvõimalike küsimuste korral abi leida.

Saaremaa tõmbekeskus on kahtlemata Kuressaare. Kuna ettevõtja liigub veelgi intensiivsemalt kui tavainimene, on oluline, et ta saaks parima ja kvaliteetseima teenuse Saaremaal ühest kohast. Kuressaarest.

Läbi aegade on killustatud kogukondadest üle sõidetud või neid oma tahtele allutatud. Ajaloopildis on võitjad ikka suured.

Urmas Treieli sõnavõtust maakonna omavalitsuste ja riigi esindajate ning ettevõtjate kohtumisel Lümanda vallas 7. novembril.

Urmas Treiel
Saaremaa ettevõtjate liidu aseesimees, OÜ Väinamere Liinid juhataja


Vallajuhid, ärgake!

Kuulasin, kuidas päeva esimesel poolel räägiti valdade ühinemise vajalikkusest – täpselt sama jutt, mida on juba ca kaks aastat räägitud. Ja nüüd, päeva teisel poolel kuulen, mida räägivad valdade esindajad ühinemisest. Mul tekkis küsimus, kas te tulite siia lihtsalt kuulama ja aega parajaks tegema või te kuulete ka midagi ja hakkate lahendusi otsima, kuidas tulevikus edasi minna.

Ettevõtjate liidu esindaja Urmas Treiel ütles oma sõnavõtus, et kõik liitu kuuluvad ettevõtjad on enne olnud seda meelt ja on jätkuvalt ka praegu, et kindlasti peaks olema üks ühtne Saaremaa omavalitsus. Miks te ei kuule? Ärgake üles!

Kust kohast tulevad valdade tulud? Need tulevad ettevõtjatelt, nemad annavad meie inimestele tööd, nemad maksavad makse, sealt tuleb valdade tulu. Mõelge, mis saab viie aasta pärast, mis kümne, mis kahekümne aasta pärast. Ärge vaadake ainult oma nina ette, vaadake kaugemale, mõelge, mida on võimalik saavutada ühtse Saaremaana.

Räägite siin, et oleks vaja teha uuringuid ühinemise kohta. Kes neid meie eest teeb? Me ise peame neid tegema, meie teame, mis olukord on meie vallas, paneme plussid ja miinused kokku ja otsustame, mis on parim terve Saaremaa jaoks. Ärgake ometi üles!

Ülar Tänak
Kärla vallavolikogu esimees, ettevõtja

Print Friendly, PDF & Email