Neh, ikka terit!

Sie sur va alloviin läks siikantis küll nii tassa müöda, et põle aru suangid, ollis ta või põle. Moo kääst põle igatahes keegid vekka nuiamas köin ja põle kuulda oln, et oleks kuskil mõjal koa köidud.

Aga neh, ega nee alloviinid põlegid ju ühed õiged eesti sandid. Sii kuipivad ikka viel mardid ja kadrina-aned. Muistsel aal põle tüdrikud mardiks köin. Ja ühekorra olla Vahtrastes kaks tüdrikut läin, enne poissa. Ollid nõukest nalja tein. Aga poiste arust olli sie ännatumalt rumal tegu oln. Siis nad suan ühtes peres nee tüdrikud kätte ja tõrvan nende särgid ää. Nüid ikka köiasse kua viel martis, aga ikka jäeb muistseks sie asi. Aga ikkagid ma ütle, et kõik mardisandid oo pühabe õhta oodet. Nee mardid oo ikka tüki etemad asjamehed, kut alloviinid oo, sest mardid ikka oskavad laulda ja tantsida koa, mitte ep kärgi niisamma, et komm või pomm.

Aga mineva pühabe olli ingedepäe. Mool läks ta änamaste Liiva koolimajas ää. Vähemasti valge aeg. Neh siis olli sie pasturaadi katussekivide kontsert. Pärast moole üteldi kua, et juu ikka Muhu uudiste sihes kua sest kontserdist juttu oo.

Neh, miks ep põle, aga mis ma oska ütelda, kui ma ise esinejate ulkas igistasi, mis kole. Aitüma kõikidele, kis viisisid ennassimi kohale aada ja oma pühabese pääva ää nõukse asja alla pannid. Lihtsalt east tahtmisest. Ja aitüma kua kõikidele nendele, kis esinema tullid ja seda mitte tüöteguks es pidan, et naad ühele ead tegemise kontserdile oma õla alla pannid.

Kui ma siis rahva kääst sedaviisi vaiksest uurisi, et kuidas olli, siis änamaste üteldi kaks sõna: lihtsalt vägev! Ja mis kõikse tähtsam – üle kahesaa kivi sai jälle katussele juure! Moo iest sie oo üks ühna imelik asi – üks maja näeb nii väeti välja ja kus inimesed lihtsalt tulavad ja aitavad! Muhulased võivad ju ühteteist takkaselja õoda ja kiruda, aga kui ikka keegid inimene ädas oo, siis ollasse ühe mütsi all ja aidatse. Ja tuleb välja, et poollagun majasid aidatse niisammati.

Ah neh, ja üleselle, et pühabe oo mardilaupa, oo siis ju isadepäe kua. Meite lasteaidas kuulukse, et oo selle puhul riede kellu neljast isadepääva pidu. Üks õieti mehine pidu nähisse tulavad, sest välja oo kuulutat, et peetse Muhu vesti pidu.

Nõnna et kõik isad ja pojad – aage ennassimi ikka piduse, Muhu vestid selgas. Ikka irmuskena, et rahvariidid juba lasteaidas akatse vahest aruarva lastele selga aama. Nõnna arjuvad paramini kokku.

Vat nõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email