MKM tahab tõsta puiduveokite massi (5)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on välja saatnud eelnõu, mis tõstaks ümarpuitu vedavate veokite lubatud maksimaalse täismassi praeguselt 44 tonnilt 52 tonnini.

Massipiirangu tõstmisest tingitud kulude sääst puiduvedudel on hinnanguliselt kuni 10 miljonit eurot aastas, kuna iga-aastane läbisõit väheneks kuni 13 miljonit kilomeetrit. Lisaks tooks puidutranspordi lubatud täismassi suurendamine ja sellega seoses olev raskeveokite pargi läbisõidu vähenemine olemasolevate veomahtude juures, mis on 6,72 miljonit tonni aastas, kaasa õhku paisatava süsihappegaasi hulga vähenemise 22 protsendi võrra, kirjutab ministeerium eelnõu seletuskirjas.

Maanteeameti hinnangul suurendab koormusskeemi muutmine riigimaanteede sildade kahjusid. Halvas seisukorras või madala kandevõimega on 410 silda, mis vajavad täiendavat remonti, et lubada suurendatud liikluskoormust riigimaanteedel. Nende sildade ümberehituse maksumus on 104 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email