Kuressaares testitakse tuletõrjehüdrante

Täna kontrollitakse tuletõrjehüdrantide tehnilist seisukorda Sikassaares ja Tuulte Roosis ning Pika, Kohtu, Smuuli, Vallimaa, Ojasoo tänaval. Homme, 7. novembril Pärna, Uuel, Tallinna, Lasteaia, Tolli, Vete, Suur-Sadama, Haigla, Lootsi, Mere, Pargi tänaval ning Kuressaare haigla ümbruses ja lossihoovis. Sel ajal soovitatakse nimetatud piirkondade elanikel valge pesu pesemine veidi edasi lükata.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais selgitas, et hüdrantide kontrollimise ja katsetamise tõttu võib selles piirkonnas elavatel inimestel kraanivesi veidi sogane või pruuni värvi olla. “Palume vabandust ebameeldivuste pärast,” ütles Kais. Päästjad kontrollivad hüdrante koostöös Kuressaare Veevärgiga.

Siseministri määruse järgi, mis kehtestab nõuded tuletõrjehüdrandile, tagab hüdrandi tehnilise korrashoiu veetorustiku valdaja. Selle tehnilist seisukorda kontrollitakse perioodiliselt vastavalt tootja poolt ettenähtud sagedusele või vähemalt üks kord kahe aasta jooksul. Kontrollitakse tuletõrjehüdrandi viida olemasolu ja seisukorda ning viida paigutust ja sellel olevate andmete õigsust; tuletõrjehüdrandist saadava kustutusvee keskmist normvooluhulka, mis on tagatud minimaalselt kolme tunni jooksul jms.

Print Friendly, PDF & Email