Kompetentsikeskuse juhiks valiti Anni Hartikainen (1)

Anni HartikainenTTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse (SCC) nõukogu valis keskuse juhatajaks Anni Hartikaineni (fotol).

Kaheksa kandidaadi hulgas oli mitu kompetentsikeskuse valdkonnaga haakuvat inseneritaustaga inimest, kellest neljaga kohtus nõukogu vestlusvoorus. Häälteenamusega valitud Anni Hartikainen asub juhatajana tööle 1. jaanuarist.

Kolledži direktori Anne Keerbergi sõnul on kompetentsikeskus väljakujundamise järgus ja sõltub suuresti praeguste projektide edukast lõpetamisest. Seepärast hindas valijakogu kõrgelt Anni Hartikaineni kogemust ja panust keskuse idee väljatöötamisel ja head koostööd valdkonna ettevõtjatega.

“Head eeldused väikelaevaehituse sektorit toetava teadusarendustegevuse juhtimiseks loob tõik, et ka tehnikaülikooli teiste struktuuriüksustega on Anni Hartikainenil seni olnud edukas koostöö,” põhjendas Keerberg valikut. Ta lisas, et loodetavasti saab mõne teise kandidaadi laevaehitusinseneri pädevust veel tulevikus kasutada.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus on TTÜ Kuressaare kolledži teadus- ja arendusasutus, mille eesmärk on väikelaevaehitusealase insenertehnilise oskusteabe koondamine ja arendamine ning siirdamine ettevõtetesse.

Print Friendly, PDF & Email