Naiste ajateenistus jäägu ikka vabatahtlikuks (6)

Naiste ajateenistus jäägu ikka vabatahtlikuksNorras kehtestati ajateenistuse kohustus ka naistele, Rootsis mõeldakse aga taastada ajateenistus, kuhu kutsutaks nii mehed kui ka naised. Eesti endine kaitseminister Urmas Reinsalu ja kindralmajor Riho Terras leiavad, et Eestiski võiks naised ajateenistusse kutsuda. Mida arvavad sellest mõttest saarlased?
Kalle Laanet, riigikogu liige, Reformierakond:

Tsiteerin kindral Johannes Kerti: “Kõigepealt peaks lontrusest meesterahvad sõjaväkke saama ja siis võiks hakata naistest rääkima.”

Päris maha matma naiste ajateenistuse ideed ehk ei peaks – seda tuleks analüüsida vastavalt aastate jooksul muutuvale olukorrale. Juhul, kui riigi julgeoleku seisukohalt on naiste kohustuslikku ajateenistust vaja, siis võiks seda teha. Kuna naised sünnitavad lapsi, kasvatavad neid, hoolitsevad kodu ja pere eest, ei saa neid ju iga kell ühest punktist teise saata.

Seega – kõigepealt tuleks lahendada meestega seonduv probleem. Tuleks üle vaadata praegune reeglistik ja luua selles paindlikud võimalused. Olla paindlik ajateenistusse ja alternatiivteenistusse võtmisel, ülesannete jagamisel.
Naiste ajateenistusse võtmine eeldab ka teatud tingimuste loomist. See ei ole päris nii lihtne, et paned naised meestega samadesse kasarmutesse.

Seega ei ütleks ma sellele ideele praegu ei ega jah, kaalumist see mõte aga väärib.

Ingrid Paiste, Kaitseliidu Saaremaa maleva noorteinstruktor:

Minu arvates ei peaks seda naistele kohustuslikuks tegema. See on eelkõige meeste maailm, naistele jäägu ikka teised funktsioonid.

Nende naiste jaoks, kes selle valdkonna vastu huvi tunnevad, on loodud naiskodukaitse. Ja kes soovib, saab ka praegu vabatahtlikuna kaitseväeteenistusse astuda või Kaitseliidu ja erinevate organisatsioonide kaudu ennast täiendada.

Võin tuua näiteks ühe kodutütre, kellest sai sõjakooli õpilane ja kes nüüd töötab Kaitseliidu staabi väljaõppe ülemana.

Jaanus Tamkivi, riigikogu liige, Reformierakond:

Mina pakuksin esimese sammuna ikkagi seda, et naisterahvastel võiks see võimalus jääda vabatahtlikuks. Seda meelt, et ajateenistus neile kohustuslikuks teha, ma praegu küll veel ei ole. Võib-olla juhtub see ühiskonna arenemisel kunagi tulevikus. Mõelda võiks selle idee üle kindlasti, aga et see teoks teha, selleks peaks ühiskond valmis olema. See oleks meie ühiskonna mõttemaailmas suur samm edasi.

Esialgu ollakse pigem seda meelt, et teatud soorollid kehtivad endiselt ning kõiki tegevusalasid mõlemale sugupoolele võrdselt sobilikuks veel ei peeta. Üks asi on ajateenistuses osalemine, teine asi aga, kui on vaja rindele minna ja reaalset lahingut pidada.

Praegu on naisi, kes vabatahtlikult ajateenistusse astuvad, üsna vähe just seetõttu, et meie ühiskonnas on see mõte veel suhteliselt võõras. Et kaitseväkke astuks rohkem naisi, tuleks ka olmepool kasarmutes korralikult läbi mõelda.

Raivo Paasma, Kaitseliidu Saaremaa maleva noorteinstruktor:

Minu arvates võiks see naiste jaoks ikka vabatahtlik olla. Kohustuslikuks teha riik seda küll ei tohiks. Riigikaitse on ikka meeste pärusmaa. Kes siis kodu ja lastega tegeleks?

Neil naistel, kes tahavad kaitseväeteenistusse minna, on selleks ka praegu võimalus olemas. Need tüdrukud, kes on selle otsuse teinud, planeerivad ka oma pereelu vastavalt.

Kirti Haller, Saaremaa ühisgümnaasiumi 10c:

Miks mitte. Mul endal on tervisega probleeme, selle tõttu ma ei saa minna, aga naised on ju meestega võrdsed. Sõja ajal võiks lastele mõeldes üks vanem kodus olla. Kui sõda tuleb, peavad naised ka oma osa andma.

Karin Viilup, SÜGi 10b:

Ma arvan, et see on suht loll idee. Ma ei näe põhjust, miks naised peaksid sõjaväkke minema.

Kui mehed juba tegelevad sellega, siis see on piisavalt hea argument. Naised on ju sellised õblukesed. Mina poleks küll sellest huvitatud. Kui mehed viilivad ajateenistusest kõrvale, on nad mökud. Ma ei tea, miks nad sellised on.

Tea Tambur, SÜGi 10b:

Ma arvan, et see ei peaks tüdrukutele kohustuslik olema. Vabatahtlikult küll, aga kõik tüdrukud ei peaks teenistust läbima. See ei ole hea mõte. Jäägu see pigem poistele. Ise ma ei läheks ka vabatahtlikult aega teenima. Kui ma poiss oleks, siis küll. Poisi puhul on natuke nagu imelik tunne, kui ta pole sõjaväes käinud.

Laura Arge, SÜGi 10b:

Ma arvan, et tüdrukud ei peaks minema. See on ikka rohkem meestele mõeldud. Kui oleks ka lihtsamad ülesanded, siis ikkagi ei peaks.

Võib-olla kui midagi meditsiini poole pealt? See võiks sobida. Kui päriselt tuleks sõda, siis ma arstina läheksin. Aga poisid peaksid kindlasti sõjaväes ära käima. See on ju nende kohustus.

Küsisid Monika Puutsa ja Tõnu Veldre

Print Friendly, PDF & Email