Piret Sarjas jätkab Kuressaare hoolekande juhatajana (10)

Eile tuli kokku SA Kuressaare Hoolekanne nõukogu, et arutada küsimusi, mis on viimasel ajal pingeid tekitanud.

“Nõukogu oli üksmeelne, et sihtasutuses toimuv on muret tekitav ja sõltumata süüdlastest või nende puudumisest peab kujunenud olukorrale lahenduse leidma,” märkis nõukogu esimees Madis Kallas.

Põhjalikumalt arutati päevakeskuse ja selle juhi Piret Sarjasega seonduvat. Esiteks otsustas nõukogu, et sel aastal pensionäride ühenduse ruume ümber vahetama ei hakata. Kallas lisas, et ta kohtub siiski veel ühenduse esimehe Helga Nurmekannuga, et arutada, kuidas saaks päevakeskuse ruume paremini kasutada.

Lisaks otsustati, et linn suurendab sihtasutusele antavat toetust 1000 euro võrra aastas. “See annab võimaluse tagada edaspidi ruumide kasutamine pärast kella 16.30 tasuta,” selgitas Kallas.

Viimase punktina oli päevakorras koondatud töötaja Elja Parbuse küsimus. Kallas ütles, et nõukogu kuulas ära nii Parbuse kui ka Sarjase ning leidis, et oodatakse ära töövaidluskomisjoni hinnang.

“Sellest tulenevalt saame vajadusel teema arutamiseks uuesti kokku,” lisas Kallas. Nimelt lubas Parbus, et vaidlustab koondamise töövaidluskomisjonis.

Madis Kallas märkis ka, et nõukogu tunneb muret päevakeskuse ümber toimuva pärast ja lisas: “Kindlasti on nõukogu edaspidi valmis kogunema igal nädalal ja tegema vajadusel selgeid otsuseid ka juhtimistasandi muutmiseks.”

Senisest enam soovib nõukogu kohtuda ka eakate inimeste esindajatega, et kuulda kitsaskohtadest võimalikult vara.

Print Friendly, PDF & Email