Vastukaja: Selgitus ja nõuanne (5)

Kuressaare majandusala abilinnapea Taavi Kurisoo möödunudreedeses arvamusartiklis “Kinost ja kokkuleppest ehk Ühe krundi müügist” esitatud õigustus, mis puutub kaotatud aega, ja retoorika stiilis “süüdi on kõik teised” ajendas mind, kes ma teemaga kursis olen, veel mõnda seika avama.

Oma arvamusloos viitab Kurisoo minuga sõlmitud töövõtulepingule ja jätab mulje, nagu oleksin lepingu põhjal pidanud tegelema kinnistu müügiga ja ministrilt nõusoleku küsimisega. Kui ma ametist lahkusin, sõlmis linn minuga hoopis tähtajatu konsultatsioonilepingu, mille eesmärk oli planeerimis- ja arhitektuurialane nõustamine. Kinnistute müügiga ei ole planeerimisosakond, sh linnaarhitekt kunagi tegelenud. Ja kuigi linn ei ole tänaseni linnaarhitekti kohta täitnud, jäi konsultatsioonileping ripakile aprillist palju varem. Abilinnapea lihtsalt ei osanud suurt midagi küsida. Vajadus pöörduda ministeeriumi poole tuli aga üllatusena aprillis, kuigi abilinnapea asus tööle jaanuaris ja kolimiskomisjon moodustati veebruaris.

Kurisoo on artiklis kategooriline ja vastuoluline. Ta leiab, et kui arendaja loobub kino ehitamisest, ei eksisteeri ka avalikku huvi ja krunti müüa ei saa. Avalik huvi ei ole siin ju ainult kino. Nii volikogu eelmise koosseisu tehtud otsus krunt müüa kui ka uue linnavalitsuse poolt ministrile saadetud nõusolekuküsimine räägivad eelkõige vajadusest noortekeskus kokku kolida ja saada raha uue keskuse väljaarendamiseks kinnistu müügist.

Kui Kurisoo otsiks arendajaga sama põhjalikku kompromissi, nagu ta on seda teinud planeeringuala naabritega läbirääkimisel, saaks noortekeskus võib-olla ikkagi kolida.

Kas planeeringu kehtestamisega viivitamine edasi viib, kahtlen.

Planeeringu kehtestamine üksi ei müü krunti, kino valmimisest rääkimata.

Nagu abilinnapea ise kirjutab, seadis arendaja kokkuleppe eeltingimuseks kehtiva planeeringu, selle seadis ka ministeerium.

Eks igal juhil ole oma käekiri ja töötempo, kuid kui soovitakse lähiajal arendajaga kompromissi otsimiseks maha istuda, oleks kehtiv planeering abiks.

Hannes Koppel
endine linnaarhitekt, Reformierakonna Kuressaare PKO juht

Print Friendly, PDF & Email