73% Eesti elanikest leiab, et euro on meie riigile hea (2)

Peaaegu kõikides euroala riikides leiavad vähemalt pooled vastajatest, et euro on nende riigile hea. Enim pooldavad eurot Iirimaa elanikud (76 protsenti) ning Eesti ja Luksemburgi elanikud (73 protsenti).

Eestis on inimeste hulk, kes arvavad, et euro on nende riigile hea, kasvanud aastaga 15 protsendipunkti võrra, selgub Euroopa Komisjoni oktoobri eurobaromeetri raportist. Eesti elanikest 12 protsenti leiab, et euro on riigile halb, 10 protsenti ei osanud kohe otsustada ja 5 protsenti ei oma selle kohta arvamust.

Inimeste osamäär, kes leiavad, et euro on Euroopa Liidule kasulik, on kõige kõrgem Eestis, kus nii arvab 80 protsenti vastanutest, järgneb Malta 79 protsendiga ja Luksemburg 78 protsendiga. Eestis on kasv olnud 14 protsendipunkti.

Print Friendly, PDF & Email