KG tahab õpilaste turvalisust suurendada (2)

Võimalik, et varsti peavad Kuressaare gümnaasiumi algklasside õpilaste vanemad lapse õigust koolist üksi koju minna oma allkirjaga kinnitama.

Kooli hoolekogu oktoobri alul toimunud koosolekul väljendas Kuressaare gümnaasiumi juhtkond muret laste turvalisuse pärast. Eriti kui jutt on üritustest, mis toimuvad väljaspool kooli territooriumi. Meenutati ka aastapäevad tagasi Pärnu-Jaagupis juhtunut, kui klassiekskursioonilt naasnud tüdruk bussist kogemata vales peatuses maha läks ja maanteel auto alla jäi. KG direktori Toomas Takkise sõnul on kooliväliseid ekskursioone ja väljasõite palju ning lastega võib igasuguseid asju juhtuda.

Kooli hoolekogu liige Maris Rebel ütles, et mure on igati mõistetav ja hoolekogu toetas ideed, et laste üksi koju mineku õigused tuleb kuidagi määratleda. Rebel lisas, et see laseb kõigil kergemini hingata ja muresid on ka vähem.

Maris Rebeli sõnul pakuti hoolekogu koosolekul välja idee, et kooliaasta alguseks peaks algklasside õpilaste vanematelt saama kinnituse, kas laps võib omapäi koju minna või mitte. Praegu koolis selline kord puudub.

“Klassijuhatajad on oma õpilaste vanematega ise selliseid kokkuleppeid teinud, aga kirjalikku nõusolekut ei ole vanematelt nõutud,” ütles Toomas Takkis ja arvas, et vanematelt kirjaliku loa küsimine võib alata juba millalgi sel kooliaastal.

Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees Jaanis Sarapuu ja kooli direktor Viljar Aro ütlesid, et SÜG-is seda teemat arutatud pole. Küll aga kehtib selline kord Sarapuu sõnul pikapäevarühmades. Direktor Aro leidis, et teemat tasub uue õppeveerandi alguses kindlasti uurida.

Piia Tamsalu, Raul Vinni

Print Friendly, PDF & Email