Vaidlustuskomisjon jättis Väinamere Liinide kaebuse rahuldamata (4)

Rahandusministeeriumi juures asuv riigihangete vaidlustuskomisjon ei rahuldanud OÜ Väinamere Liinid kaebust ettevõtte mittekvalifitseerimise kohta avalikul riigihankel vedaja leidmiseks parvlaevaliinidele mandri ja suuremate saarte vahel, vahendab Postimees Online.

Väinamere Liinid vaidlustas kaks punkti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hankekomisjoni otsusest: esiteks selle, et pakkumusega kaasas olnud Swedbanki kinnituskirja ei loetud piisavaks, et hankija käsutuses on hankelepingu täitmise tagamiseks viie miljoni euro suurune garantii, ja teiseks selle, et esitatud tõendeid nelja laeva olemasolu kohta 1. oktoobriks 2016 ei loetud piisavaks.

Vaidlustuskomisjon leidis, et Swedbanki kinnituskiri ei tõenda, et «vaidlustaja käsutuses on hankelepingu täitmise tagamiseks rahalisi vahendeid vähemalt 5 000 000 eurot» ning hankekomisjoni otsus oli põhimõtteliselt õige, sest kinnituskiri ei maini sellise summa olemasolu hankijal ega tõenda hankija võimalust seda summat saada. Vaidlustuskomisjoni otsusel kirjeldab Väinamere Liinide esitatud panga kiri vaid protseduure, mille läbimise järel Swedbank on nõus garantii ettevõttele väljastama.

Samuti leidis vaidlustuskomisjon, et Väinamere Liinid ei ole hankele esitanud ühtki dokumenti, millest nähtuks tingimusteta, et 1. oktoobril 2016 oleks ettevõtte käsutuses neli parvlaeva. Väinamere Liinid on sidunud neljanda laeva omamise või kasutamise õiguse lisatingimusega, sellega, et hankeleping tuleks sõlmida hiljemalt 1. oktoobril 2014, mis on vaidlustuskomisjoni sõnul vastuolus riigihankeseadusega.

«Seades neljanda reisiparvlaeva tähtaegse omamise või kasutusõiguse olemasolu sõltuvusse hankelepingu sõlmimisest hiljemalt 1. oktoobril 2014. kinnitab vaidlustaja kaudselt, et juhul, ku avaliku teenindamise lepingut määratud ajaks ei sõlmita, siis 1. oktoobril 2016 vaidlustaja omandis või kasutuses neljandat parvlaeva ei ole,» seisab komisjoni otsuses. «Juhul, kui sisustada vaidlustaja tingimust teisiti, tuleks asuda seisukohale, et tegemist on vaidlustaja poolse teadliku surveavaldusega hankijale.»

Neil põhjustel asus ka vaidlustuskomisjon seisukohale, et Väinamere Liinid ei vasta kvalifitseerimise tingimustele, seega on ettevõtte mittekvalifitseerimine õiguspärane.

Print Friendly, PDF & Email