Suursaarte murdekeel murrab raadiosse

Eile sai Saare maavalitsuse saalis kokku saarte murdekeelsete raadiosaadete algatusgrupp, kes on seadnud eesmärgiks hakata sarnaselt kihnlastega tootma Saare, Muhu ja Hiiu murdekeelseid raadiosaateid.

“Murdekeel hakkab tasapisi hääbuma, selles mõttes on üsna tagumine aeg seda uuesti jalule aidata,” ütles Saare maavalitsuse kultuurinõunik Valve Heiberg.

Kolme saare esindajatest koosneva algatusgrupi kohtumisel tõdeti, et saartel on saate tootmiseks olemas nii tehnilised võimalused kui ka vaimne potentsiaal. Pakuti välja, et võib-olla ei peaks saated olema mitte niivõrd uudiste- kui lugudekesksed. Saadetel võiks olla hariv suund ja neid võiks kasutada hiljem koolis õppematerjalina, rääkis Heiberg.

Praegu ollakse seda meelt, et nii muhulastel, hiidlastel kui ka saarlastel võiks olla oma saade, kuid saate pikkusest ja eetrisagedusest saab kõnelda alles pärast läbirääkimisi.

Igale saarele oma eetriaja andmine on Valve Heibergi sõnul aga igati õigustatud, sest muhu keel erineb Saaremaa omast väga tugevasti, isegi sõrulaste ja Ida-Saaremaa elanike kõnekeeles on märgatavaid erinevusi.

“Mina olen Orissaare tüdruk ja kui muhulased oma “ollite” ja “tullitega” meie kooli tulid, siis oli see hoopis midagi muud ja võttis kohe kuulama,” rääkis Valve Heiberg. “Muhu keel on minu jaoks hoopis teise rütmiga.”

Print Friendly, PDF & Email