Kümnest külast saab üheksa (1)

Seoses Lääne-Saare valla tekkega, mis tingib samanimeliste külade nimemuutmise, jääb tõenäoliselt vaid kahele külale endine nimi alles.

Kolm küla liidetakse mõne teise asulaga, viis saab endale uue nime ja kahele külale jääb senine nimi.

Kolme valla ühinemisel tekkis olukord, et viiel küladepaaril on ühe valla piires ühesugune nimi. Seaduse järgi ei tohi aga ühes omavalitsuses olla ühesuguse nimega asustusüksusi. Vallavalitsused lasid külaelanikel endil otsustada, milline peaks olema nende küla nimi tulevikus.

Suurim liitmine toimub Lümanda vallas, kus Kärdu ja Põlluküla küla liidetakse Lümanda külaga. Kaarma vallas liidetakse Mõisaküla Tahula külaga.

Viis küla saab oma nimele eesliite ehk erialakeeles hargtäiendiks kutsutava lisanduse. Nii tekivad tulevikus kaardile sellised kohanimed nagu Randvere-Põlluküla, Kärla-Kulli, Lümanda-Kulli, Kärla-Kirikuküla ja Kaarma-Kirikuküla. Sellised nimekujud on meelepärased ka kohanimenõukogule.

Kaks küla, mis oma nime säilitavad, on Kärdu küla Kaarma vallas ja Mõisaküla Lümanda vallas.

Kuigi praegu on nimede muutmine või asulate ühendamine vaid eelnõu vormis, ei ole elanikelt veel ühtegi vastulauset tulnud ning suure tõenäosusega need muudatused volikogud ka kinnitavad.

Print Friendly, PDF & Email