Algab laiaulatuslik loopealsete taastamine Saaremaal ja Muhus (4)

Tänavu septembris käivitus keskkonnaameti juhitav projekt “LIFE to alvars” ehk “Elu alvaritele”. Alvarid ehk loopealsed on Lääne-Eestile omased õhukese mulla ja kadakatega alad, kus on traditsiooniliselt eelkõige loomi karjatatud.

Viimastel aastakümnetel on need alad karjatamise lakkamise tõttu üle võtnud kadakad ja männid ning kaitsealustele orhideedele ja liblikatele sobivas seisukorras olevaid loopealseid jääb üha vähemaks.

Projekti raames on planeeritud taastada viie aasta jooksul 2500 hektarit alvareid Saaremaal, Muhus ja Hiiumaal ning luua vajalikud tingimused alade taastamise järgseks hoolduseks karjatamise teel. Parimad loopealse hea seisundi hoidjad on just kariloomad. Olulise osa projektist moodustavad ka teavitus ja koolitused.

Esimene loopealsete taastamise koolitus toimub 20.–21. novembril Saaremaal Vätta poolsaarel. 24. oktoobril korraldab keskkonnaamet infopäeva projektis osaleda soovijatele, see algab kell 12 keskkonnaameti Kuressaare kontori saalis ja kell 17 Muhus Muhu põhikooli saalis. Esimesed reaalsed taastamisaktsioonid loopealsetel, st kadakate ja mändide mahavõtmine on planeeritud korraldada juba tänavu talvel.

Projekti rahastavad LIFE+ Nature programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu ülikool, Eesti maaülikool ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing. Riigimaade loopealsete taastamisel panustab RMK. Lisainfot saab projekti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/ või projektikoordinaatorilt annely.esko@keskkonnaamet.ee.

Annely Esko
keskkonnaameti projektikoordinaator

Print Friendly, PDF & Email