Salme vald siiski ei keelanud tuugeni püstitamist (2)

kalmer poopuuNeljapäevases Saarte Hääles ilmunud uudise “Salme vald keelas talunikul väikse tuugeni püstitamise” pealkirjas sisaldus kaks eksitavat väidet. Nimelt ei keelanud vallavolikogu tuugeni püstitamist, vaid soovitas teha omanikule ettepaneku kaaluda teisi alternatiivseid võimalusi, näiteks päikesepatareide paigaldamist. Teiseks taotleti detailplaneeringu algatamist mitte väikese, vaid lausa 85 meetri kõrguse tuuliku püstitamiseks.

Salme vallavanema Kalmer Poopuu  (fotol)sõnul väljastas vallavalitsus ehitusloa väikese, 22,5 meetri kõrguse tuuliku püstitamiseks Egon Sepale juba 12. aprillil 2011. aastal. Poopuu ei osanud öelda, miks see plaan teostamata jäi. Tõepoolest on ehitusregistris selle kohta märge, mis lubab Lõu külla Lepiku talu maale ehitada tuulegeneraatori kõrgusega 22,5 meetrit.

11. mail 2014 soovis Sepp arvamust keskkonnaametilt nüüd juba 60-kilovatise ja 48 meetri kõrguse tuuliku püstitamiseks. Sealt soovitati talle kavandada madalam tuulegeneraator ja võimalusel horisontaalselt paiknevate labadega.

Samuti oli kirjas märgitud, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonna juhtimissüsteemi seadusele palutakse keskkonnaametiga kooskõlastada keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu.

8. septembril esitas Egon Sepp vallavalitsusele järgmise avalduse sooviga paigaldada 150-kilovatise võimsusega tuulegeneraator, mille maksimaalne tiivakõrgus maapinnast oleks 85 meetrit. Selleks soovis Sepp algatada detailplaneeringu.

Seda avaldust arutati volikogu istungil 16. septembril. Sellise kõrgusega ehitise jaoks tulebki vallavanema sõnul hankida erinevad kooskõlastused.

Planeerimisseadus sätestab, et üle 28 meetri kõrgusi ehitisi kavandades tuleb planeering kooskõlastada kaitseministeeriumiga ja üle 45 meetri kõrguste ehitiste puhul täiendavalt siseministeeriumiga. Samuti näeb lennundusseadus kohalikule omavalitsusele ette üle 45 meetri kõrguse ehitise projekteerimistingimuste kooskõlastamise lennuametiga.

Vabandame lugejate ees eksitavate andmete avaldamise pärast.

Print Friendly, PDF & Email