Rahandusministeerium kahtleb parvlaevahanke õiguspärasuses

Rahandusministeeriumi hinnangul võis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) eksida seaduse vastu, korraldades saarte ja mandri vahelise parvlaevaühenduse pidamiseks läbirääkimistega riigihanke ja selle tõttu peaks hanke tulemuse kehtetuks kuulutama.

Rahandusministeeriumi hinnangul võib esineda vajadus kuulutada riigihange kehtetuks, kuna MKM on rikkunud kogu hankemenetluse vältel riigihangete seadust, viies riigihanget läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena sellekohase seadusest tuleneva aluseta, ja on ilmnenud asjaolud, mis ei võimalda neid kõiki koostoimes arvestades hankemenetlust jätkata.

“Rahandusministeerium [annab] enne hankemenetluse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist MKM-ile võimaluse omapoolse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. Samasugune võimalus omapoolse arvamuse esitamiseks antakse kolmandatele isikutele Väinamere Liinid OÜ-le ja ühispakkujate TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping volitatud esindajale TS Laevad OÜ-le, “ seisab kokkuvõtte projektis.

MKM otsustas algselt avalikule riigihankele laekunud Väinamere Liinide pakkumust mitte kvalifitseerida neljal põhjusel. Ettevõte ei esitanud parvlaevade omaniku kinnitust, et ta on valmis laevad hankeperioodi lõppedes riigile müüma, tõendit, et neli laeva on olemas hankeperioodi lõpuni, reisiparvlaevadele riigile müümise hinda, ja viimaks esitas pakkuja riigihankele lisatingimusi, millega ei nõustunud avaldama kütusehindu ega nõustunud ka riigipoolse võimalusega leping ilma trahvita lõpetada ja laevade müümise lepingu tüübiga.

Rahandusministeeriumi hinnangul ei olnud need neli erinevust olemuslikud erinevused, mis võimaldaksid MKM-il korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse.

Riigihangete seadus kohaselt on hankijal õigus korraldada hankemenetlus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, kui avatud hankemenetluse või piiratud hankemenetluse käigus ei esitatud ühtegi pakkumust ega hankemenetluses osalemise taotlust või kõik esitatud pakkumised olid olemuselt erinevad hankedokumentides sätestatud hankelepingu eseme tehnilisest kirjeldusest ja riigihanke esialgseid tingimusi olemuslikult ei muudeta.

Print Friendly, PDF & Email