Lugude kallutatusest (2)

Tihtipeale tuleb ajakirjanikel tegeleda lugudega, mille puhul on keeruline aimata, kellel on õigus ja kellel mitte. Õnneks pole ajakirjanikud kohtunikud, kuid sellest hoolimata on neil suur vastutus inimeste ees, kellest nad kirjutavad.

Enamasti ei saa seetõttu kuidagi leppida, et sõna saab vaid üks pool. Olgu juhtum milline tahes, peab ajakirjanik üles otsima ka need, keda “seitsmes surmapatus” süüdistatakse. Mõnikord tuleb välja, et sellised lood polegi nii mustvalged ega selged, kui esialgu võis arvata.

Nii on ka tõutäkk Katerise lugu täis konkse ja käänakuid. Ühelt poolt on hobusel täiesti silmnähtav vigastus. On ka omanik, kes väidab, et tema looma pole piisavalt toidetud.

Samas ütleb hobuse eest hoolt kandnud isik, et looma on ravitud ja olukorrast ka omanikku teavitatud. Lisaks leidub hulk asjaosalisi, kes on oma seisukoha kujundanud vaid piltide ja teiste inimeste juttude põhjal.

Kuigi esmapilgul võib arusaamatuks jääda, miks siis üldse kirjutada, kui selge lahendus puudub, peitub just nendes konfliktsetes lugudes pea igaühe jaoks oma iva. Kas lugu räägib sellest, et ükski heategu ei jää karistuseta, või hoopis sellest, et isegi siis, kui armastus loomade vastu on suur, ei tasu endale võtta üleliigseid kohustusi, mille täitmine üle jõu käib?

See on juba paljuski lugeja otsustada. On ju üks 20. sajandi suuri mõtlejaid Roland Bartheski väitnud, et kirjutiste tähendus sõltub paljuski lugejast.

Print Friendly, PDF & Email