Prügivedaja: kõik loksub lõpuks paika (8)

Kuressaare linnavalitsuses esmaspäeva õhtul toimunud infotunnis jäi kõlama Ragn-Sellsi Lääne regioonijuhi Jüri Meeksa tõdemus, et kõik probleemid lahenevad aja jooksul.

Infotunnile kogunes veidi üle 20 linlase, kelle küsimustele vastasid Jüri Meeksa Ragn-Sellsist ning Katrin Koppel ja Taavi Kurisoo linnavalitsusest.

Endiselt tekitab linnakodanikes küsimusi, miks just Ragn-Sells prügiveohanke võitis ja miks prügivedu kallines. Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel selgitas, et hankel vaadati peale hinna veel teenuse kvaliteeti ja selle mõju keskkonnale. Lisaks peeti Koppeli sõnul hanke koostamisel oluliseks, et uus hinnakiri soosiks prügi liigiti kogumist.

Abilinnapea Taavi Kurisoo märkis, et kui inimesed käituvad mõistlikult, siis läheb prügivedu ka odavamaks, viidates prügi sorteerimisele. Nii Jüri Meeksa kui Koppel tõdesid, et teatud hinnatõus on paratamatu. Meeksa lisas, et prügiveoga seotud hinnad ei sõltu ainult ühest ettevõttest, sest igal aastal tõuseb ka näiteks saastetasu.

Iga algus on keeruline

Kaebuste peale, et prügi on vedamata jäänud, tõdes Meeksa, et iga algus on keeruline, kuid julgustas inimesi oma probleemidest teada andma. Ta lisas, et mitmed arusaamatused ja ebakõlad vedudes tulevad sellest, et Ragn-Sellsini ei ole jõudnud kõigi klientide kontaktid või need on ebatäpsed.

Küsimusele, miks prügikast peab olema kuni 20 meetri kaugusel prügiauto peatumiskohast, vastas Meeksa, et enamikus kohtades on selleks piiriks tegelikult 10 meetrit ja Ragn-Sells ei saa lasta inimestel teha arutult rasket tööd, mis hakkab tervise peale.

Infotunnis tehti ka ettepanek biojäätmete eraldi vedamine lõpetada, kuna alati leidub inimesi, kes kas teadmatusest või pahatahtlikkusest olmeprügi biojäätmete konteinerisse panevad.

Linna keskkonnaspetsialist Koppel selgitas, et sellest siiski paraku loobuda ei saa ja lahenduseks on inimeste jätkuv teavitamine selles osas, miks ja kuidas prügi sorteerida. Abilinnapea Kurisoo lisas, et koostamisel on prügisorteerimise juhend.

Infotunnis selgitati ka, et kui vedaja avastab biojäätmete konteineris olmeprügi, jääb see konteiner tühjendamata ja jäätmevaldajale antakse põhjustest teada 24 tunni jooksul. Seejärel tuleks jäätmevaldajal Ragn-Sellsiga ühendust võtta, kui soovitakse lisavedu, mille eest võetakse olmeprügi vedamise hind. Teine võimalus on olmeprügi biojäätmete konteinerist eemaldada ja sellest samuti Ragn-Sellsile teada anda. Meeksa selgitas, et automaatselt ühtegi olmeprügi sisaldavat biojäätmete konteinerit ei tühjendata, sest siis võib hiljem tekkida pretensioone arve osas.

Osalesid ka konkurendid

Infotunnist võtsid osa ka OÜ Prügimees juhatuse liikmed Riivo Asuja ja Urmas Meerits. Viimane on ka OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam juhatuse liige.

Näiteks uuriti, kuidas Ragn-Sells kontrollib, kas biojäätmete seas on olmeprügi. Meeksa vastas, et nii palju kui võimalik, vaadatakse konteinerid üle, kuid päris konteineri põhja kontrollima ei hakata. Ta lisas, et Ragn-Sells ei ole kindlasti vedanud Kudjapele olmeprügi bioprügi pähe selleks, et ümberlaadimisjaamale meelega lisakulusid tekitada.

Küsiti ka, miks biolagunevaid jäätmeid enam Kudjapele ei viida. Katrin Koppel selgitas, et seal ei saanud töödelda biolagunevaid prügikotte. Ümberlaadimisjaama esindaja ütles aga, et Kudjapel ei võeta biojäätmeid enam vastu hoopis seetõttu, et nende hulgas oli palju olmeprügi, kusjuures biolagunevad kotid ei kujutanud endast erilist probleemi.

Koppel märkis, et nüüd lubatakse biolagunevaid kotte jälle kasutada. Biolagunevad jäätmed viiakse aga Pärnumaale Paikresse, millest oli Saarte Hääles juttu eelmisel nädalal.

Print Friendly, PDF & Email