Muhu ehitab vanasse hooldekodusse korterid

Muhu vallavalitsus kavatseb olemasolevad kaheksa sotsiaalpinda müüa nende praegustele asukatele, et saada raha üürikorterite ehitamiseks kevadel tühjaks jäänud eakate hooldekodusse.

Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt ütles, et tühjaks jäänud hoolekodusse plaanitakse ehitada seitse kahetoalist ja üks kolmetoaline korter, sest just väikeste korterite järele on vallas nõudlust. Praegu on käsil projekteerimine, ehitusega loodetakse pihta hakata 2016. aastal.

Munitsipaalkorterite ehitamisega julgustas algust tegema ka reedel Muhus viibinud majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo, kes andis lootust, et edaspidi võib ka riik munitsipaalelamufondi loomist toetada ja luua vastava toetusskeemi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Gea Otsa ütles eile, et meetmed munitsipaalelamufondi ehitamiseks on alles arutusel. Programm hakkab toimima kindlasti koostöös kohalike omavalitsustega ja pidades silmas iga omavalitsuse konkreetseid vajadusi. “Loodame konkreetsete ettepanekutega edasiseks tegevuseks välja tulla lähikuudel,” sõnas nõunik.

Gea Otsa märkis, et Eestis on võrreldes Põhjamaadega üürieluasemeid vähe ja riiklikult toetatuid üldse mitte. See on kaasa toonud olukorra, et suuremates linnades käib korteri üürimine paljudele üle jõu, väiksemates kohtades on eluasemete puuduse tõttu aga tööjõuprobleeme. Näiteks on maal sobiva elamispinna puudumine probleemiks õpetajate, omavalitsusspetsialistide jt palkamisel. Riiklikult toetatud üürikorterid luuakse põhimõttega, et korterite eest peab maksma üüri samamoodi kui erasektorilt üürimise puhul, kuid üürisumma on stabiilne ja korterid korralikud.

Annika Auväärt rääkis, et enamasti on üürikorteritest huvitatud inimesed, kes tulevad Muhusse töö tõttu. Just nimelt üürikorteritest on huvitatud näiteks Muhu radariposti juures ametis olevad spetsialistid, kelle puhul ei ole teada, kauaks nad saarele jäävad. Samuti on korteritest huvitatud noored pered, aga ka eakad, kellest mõni sooviks enne Liivale hooldekodusse minekut viimase võimaluseni iseseisvalt hakkama saada.

Muhu valla sotsiaalnõunik Triin Valk ütles, et kui Muhu vallavolikogu sotsiaalkorterite müümise idee heaks kiidab ja korterid müüki pannakse, siis ühelegi praegusele elanikule liiga ei tehta. “Kedagi me välja tõstma ei hakka, kui kohe osta ei saa,” kinnitas sotsiaalnõunik. “Võimalikud on igasugused kokkulepped, võimalik on teha järelmaksugraafikud, me ei taha inimesi ebamugavasse olukorda panna.”

Gea Otsa rääkis, et Skandinaaviamaades toimib aastakümneid eluasemepoliitika süsteem, toetamaks just maapiirkondi ja suurlinnades elavaid inimesi, kellel ei ole võimalik lubada endale oma kodu soetamist või kallil üüripinnal elamist. Tulemus on, et rendipindadel elab Põhjamaades 50–80% inimestest. Võrdluseks võib tuua, et Eestis moodustavad üüripinnad erinevatel andmetel keskmiselt 10–15% kogu elamispindade mahust.

Print Friendly, PDF & Email