Betoonitehasele esitati hulk lisanõudmisi (20)

Kaarma valda Kudjape külla kavandatava betoonitehase planeeringule on vallavalitsus lisanud hulga lisanõudmisi, millest nii mõnegi täitmine on üsna kulukas lõbu. Mitmed nõudmised tulenevad just erinevatest uuringutest ja arvamustest.

Kõige suurema muutusena kavatseb Kaarma vallavalitsus lisada detailplaneeringu alasse ka Tööstuse tänava. Enne puudutas planeering vaid Tööstuse 27 kinnistut. Nüüd täieneb planeeringuala ka teealaga, mistõttu peaks arendaja uuendama ka tee, mis kulgeb Kuressaare–Püha–Masa teelt kuni Tööstuse tn 25 kinnistuni.

Samuti muutis vallavalitsus detailplaneeringu vormi, kuna on selgunud, et tegemist on ikkagi üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Lisaks mitmesugustele soovitatavatele täpsustustustele nõutakse arendaja Margo Berensilt kahe uuringu korraldamist. Esmalt tuleb geoloogiliselt uurida põhjavee taset ja teiseks korraldada uuring, kuidas mõjutab planeeritav tegevus ümberkaudse kinnisvara hindu.

Betoonitehase arendajat Margo Berensit Saarte Häälel eile kommentaaride saamiseks telefonitsi tabada ei õnnestunud.

Print Friendly, PDF & Email