Biojäätmete seas võtab võimust olmeprügi (13)

Kudjape jäätmejaama haldav firma väidab, et inimesed sokutavad biojäätmete hulka nii palju olmeprügi, et see tekitab neile olulist varalist kahju.

Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ juhatuse liige Argo Luude põrutab Kuressaare linnavalitsusele saadetud kirjas, et firma peab biojäätmete vastuvõtutasu eest vastu võtma sisuliselt olmeprügi. Seejuures on kahe eri liiki jäätmete vastuvõtutasu vahe täpselt kahekordne.

“Ajal, mil OÜ Prügimees teostas korraldatud jäätmevedu Kuressaares, ei kehtinud Kuressaares segaolmejäätmete äraveole kõige kõrgem hind Eestis, mistõttu Kuressaare jäätmevaldajatel puudus põhjus panna kulude kokkuhoidmiseks segaolmejäätmeid biojäätmete mahutitesse,” väidab Luude oma kirjas. Luude kuulub ka AS-i Eesti Keskkonnateenused ehk enne septembrit Kuressaares ja Kaarma vallas prügivedu korraldanud Prügimehe emafirma juhatusse.

Kui suures mahus sisaldavad jäätmejaama toodavad biojäätmete koormad olmejäätmeid ja millist rahalist kahju on see firmale tekitanud, ei soovinud OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam avaldada. Ettevõtte juhatuse teine liige Urmas Meerits ei tahtnud teemat eile üldse kommenteerida, viidates, et nüüdseks hakatakse ehk jõudma lahendusteni ja probleemi haripunkt on möödas.

Linnavalitsusest öeldi Saarte Häälele, et teema on nüansirikas ja mõned asjad alles selgitamisel, mistõttu antakse kommentaar järgmise nädala alguses.

Samas on linnavalitsus ja Argo Luude pidanud kirjavahetust ja suhelnud biojäätmete teemal juba peaaegu terve kuu ehk ajast, mil Ragn-Sells Kuressaare ja Kaarma prügimajanduse oma kätte võttis.

Argo Luude üks peamisi küsimusi oligi see, kas Kudjape jaamal on õigus küsida kõrgemat vastuvõtutasu biolagunevate jäätmete eest, mille hulgas on ka segaolmejäätmeid. Linnavalitsuse hinnangul neil sellist õigust pole.

Lisaks oli Argo Luude kirjas välja toodud, et biojäätmed sisaldavad suures koguses vedelikke, kuid Kudjape ümberlaadimisjaamal pole nende käitlemiseks ei tehnilisi vahendeid ega ka õigusi. Kudjape jaama toodud vedelad jäätmed kahjustavad Luude sõnul aga keskkonda.

Tegelikult seisis Kudjape ümberlaadimisjaama murega sarnase probleemi ees ka AS Kuressaare Veevärk, kes võttis biolagunevaid jäätmeid vastu kuni selle aasta 1. septembrini.

Õigupoolest oligi üks põhjus, miks biojäätmete vastuvõtt Kullimäe reoveepuhastusjaamas lõpetati, see, et biolagunevad jäätmed olid segatud olmejäätmetega.

Print Friendly, PDF & Email