Viidumäe ohverduspaik võetakse kaitse alla (1)

SIIN OLI OHVERDUSPAIK: Nii usub arheoloog Marika Mägi, kes suvel Viidumäel proovikaevamisi läbi viis. Foto: Irina Mägi

SIIN OLI OHVERDUSPAIK: Nii usub arheoloog Marika Mägi, kes suvel Viidumäel proovikaevamisi läbi viis. Foto: Irina Mägi

Augustis palju kõneainet pakkunud rüüstatud Viidumäe ohverduspaiga kohta on valminud eksperthinnang, mille alusel võetakse see paik suure tõenäosusega muinsuskaitse alla.

Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas polnud eile ennelõunal Viidumäe oletatava ohverduskoha kohta käiva eksperthinnanguga veel tutvunud, kuid varasemale informatsioonile toetudes ütles ta, et tõenäoliselt see paik kaitse alla läheb. “Seal on piisavalt mälestise tunnustele vastavaid näitajaid,” selgitas Kadakas.

Peainspektor tõdes, et Viidumäe ohverduspaiga osas kujunenud olukord meeldiv kindlasti ei ole. Ühelt poolt soovitakse informatsiooni ohverduspaiga kohta, kuid teisalt nõuab see võimaliku koostöö kaalumist isikutega, kes Viidumäel ebaseaduslikult kaevamas käisid.

“Igasugune röövkaevamine on põhimõtteliselt kuritegu olemasolevate seaduste vastu, rääkimata ajaloost endast,” kommenteeris Kadakas, lisades: “Eesmärk on objekti kohta infot saada ja kui see jõuab meieni, siis võime kaaluda, mis me sellega peale hakkame.”

Eksperthinnangu autor arheoloog Marika Mägi, kes suvel Viidumäel proovikaevamisi läbi viis, ütles, et leitud luid tuleb veel analüüsida, kuid seni on ta endiselt seisukohal, et Viidumäel võis tõepoolest olla ohverduspaik.

Sellest hoolimata, et tegu on üpris ainulaadse paigaga, Marika Mägil praegu edasisi plaane sellega pole. “Mulle tundub, et see on ikkagi nii põhjalikult lõhutud, et mida ma seal ikka enam kaevata saan,” selgitas Mägi.

Fotod, mis on tehtud osast Viidumäelt leitud esemetest, jõudsid Marika Mägini juba enne seda, kui ta suvel proovikaevamistega alustas. 5. augusti Saarte Hääle artiklis “Detektoristid on Viidumäel ohverduspaika rüüstanud” avaldatud üleskutsele Viidumäe leidudest teada anda või nendest pilte saata, ei ole seni keegi reageerinud.

Marika Mägi ütles veel, et selle kohta, kas anonüümsel teel saadud fotosid kasutada või mitte, on erinevaid arvamusi. Osa peab seda taunimisväärseks, kuid Mägi leiab, et kõike, mida on võimalik kätte saada, tuleb ikkagi kasutada.

Konks seisneb Mägi sõnul selles, et anonüümselt saadud piltide puhul ei saa ta kunagi päris kindlalt väita, et nendel olevad esemed pärinevad just Viidumäelt.
Marika Mägi pikem artikkel Viidumäe kaevamistest ja viikingiaja algusest Saaremaal ilmub Saarte Hääles 11. oktoobril.

Print Friendly, PDF & Email