Saarlased konkursil GLOBE võidukad

Saaremaa ühisgümnaasiumi, Aste põhikooli ja Orissaare gümnaasiumi õpilased saavutasid keskkonnaalaste uurimistööde konkursil GLOBE taas häid tulemusi.

“SÜG-is toimib juba aastate jooksul sissetöötatud uurimistööde tegemise süsteem – õpetajad teavad, kuidas töid juhendada, ja õpilased saavad aru, mida neilt oodatakse,” ütles konkursi korraldaja, Kaido Reivelt Tartu ülikooli füüsika instituudist.

Sel aastal esitati Saaremaa ühisgümnaasiumist kuus tööd. 5.–7. klasside arvestuses sai esikoha Lisanna-Lee Leiman tööga “Nurmkana (Pedrix pedrix) bioloogiast ja levikust”. Samas vanuseklassis saavutasid II koha Diana Alt ja Elo Nõmm tööga “Ilves (Lynx lynx): bioloogiline ülevaade ja levikust Saaremaal” ning III koha Mariliis Albert tööga “Pärandkultuuriaasta 2013: kultuuriväärtused Saaremaal Pihtla vallas Sutu külas ja selle lähisel”. Kõikide nende tööde juhendaja oli õpetaja Inge Vahter.

Keskmises vanuseastmes, 7.–9. klasside arvestuses saavutasid II koha Helena Ellermaa ja Merilin Mänd Aste põhikoolist tööga “Kaarma valla kaevude vee kvaliteet”, juhendaja õpetaja Ülle Soom. 10.–12. klasside arvestuses jäi 1.–2. kohta jagama nüüdseks SÜG-i vilistlane Gerda Nelis, kelle uurimistöö teema oli “Mudaravi Saaremaal ning dr Helvi Koppeli roll selle edendamisel”, juhendajad õpetaja Inge Vahter ja dr Marje Nelis.

Saarlastest saavutas veel suurepärase tulemuse, kolmanda koha Orissaare gümnaasiumi õpilane Mikk Kärner tööga “Hallitusseened Orissaare Gümnaasiumi õpperuumides”, juhendajad õpetaja Katrin Jõgi ja Liina Saar. Samas vanuseklassis saavutas 4. koha SÜG-i vilistlane Joel Jakob Koel tööga “Kalandus Saaremaal. Kalavarude muutustest Saaremaal 1947–2013”, juhendasid õpetajad Mart Mölder ja Inge Vahter. 5. koha sai SÜG-i vilistlane Piret Saartok tööga “Lambakasvatuse jätkusuutlikkus Muhus”, juhendaja Inge Vahter.

Print Friendly, PDF & Email