Absurdne diktaat (12)

Olen korteriühistu liige, mis on allutatud uue prügiveofirma Ragn Sells arusaamatule diktaadile.

Pärast esimese biolagunevate jäätmete kogumise konteineri ilmumist meie maja juurde hakkas meie pere hoolega prügi sorteerima ja kasutama selle konteinerisse viimiseks biolagunevaid prügikotte. Sama tegid teised majaelanikud. Konteiner oli korras ega haisenud.

Vahetus prügivedaja ja järsku ilmusid trepikodadesse teated, et biolagunevad jäätmed tuleb visata konteinerisse lahtiselt või paberkottides. Esimesel korral oli konteinerisse pandud konteineri mahust kolmveerandi võrra väiksem biolagunev kott, mis pärast esimest prügi sissevalamist konteineri põhja rullus.

Firma varustagu kottidega

Olin kindel, et minu biolagunev prügikott on nüüd just asjakohane, sest biolagunevad jäätmed olid lahtiselt konteineris ja juba lehkasid. Siis aga nägin, et keegi pildistab konteinerit hoolega. Arvasin, et kellelgi on äärmiselt huvitav pildistamisobjekt – haisva konteineri sisu – , aga kunstnikke ja pildistatavaid objekte on ju erinevaid. Kui kuulsin aga, et ühistu esimehele on saadetud fotod minu biolagunevatesse prügikottidesse pandud prügist hoiatusega, et “lugupeetud prügifirma” meie konteinerit enam ei tühjenda, tekkisid küsimused.

Miks võtab üks firma endale õiguse hakata tekitama majade ümber vastikut haisu ja looma tingimusi igasuguste parasiitputukate levikuks?

Kui firma leiab, et biolagunevad jäätmed tuleb konteinerisse panna lahtiselt või alternatiivina paberkottides, siis peaks ta ka inimesi nimetatud kottidega varustama. Üheski kaupluses ei ole müügil biolagunevate jäätmete hoiustamiseks ette nähtud paberkotte. Pealegi, sellisesse kotti kodus prügi kogudes niiskub kott läbi ja korterites võivad hakata levima parasiidid.

Sellise nõude põhjendus, et on üksikuid juhtumeid, kus ebateadlikud elemendid ei kasuta biolagunevaid prügikotte, ei ole vettpidav. Kuna meie ühiskonnas on ebateadlikke elemente, kes juhivad autot joobeseisundis, siis Ragn Sells’i loogikast lähtudes peaks iga auto ees käima mees plakatiga “Selle auto juht on kaine”; et ametnikel oleks lihtsam, tuleks kontrollida ainult neid, kellel plakatiga saatja puudub. Absurd ju!

Kollektiivse karistamise aeg peaks ju ammu minevikku jäänud olema, kuid paistab, et mitte Ragn Sells’i jaoks. Alles see oli, kui õppisime teistest riikidest eeskuju võttes prügi sorteerima ja prügikottides prügikonteinerisse panema. Nüüd siis võtab üks firma endale õigus aega tagasi pöörata.

Korteriühistute juures asuvatesse prügikonteineritesse tuuakse prügi ja jäätmeid ka ümberkaudsetest majadest ja toovad lihtsalt möödasõitjad. Kirjutada nüüd petitsioone ühistu esimehele ja ähvardada konteinerit mitte tühjendada on alatu.

Kui üks firma ei suuda oma tööd teha, siis tuleks seda tunnistada ja öelda: “Me ei ole võimelised biolagunevaid jäätmeid käitlema, mistõttu me likvideerime need konteinerid ja palun pange varem sorteeritud biolagunevad jäätmed üldprügikonteinerisse.” Asi oleks arusaadav ega solvaks majaelanikke.

Meie pere tunnistab, et selline käitumine ja nõudmise esitamine prügifirma poolt oli alandav ja solvav: peame uuesti muutuma hoolimatuks, sisse hingama konteinerist õhku paiskuvat haisu, minema prügikonteineri juurde kummikinnastega, sest ka kaas on haisva plögaga koos – haisvate kätega ei saa ju edasi minna kas või kauplusse oma toimetamisi tegema.

Ettepanekud prügifirmale

Praegune olukord on naeruväärne: mina viin biolagunevad jäätmed biolagunevate jäätmete kotiga konteineri juurde, kallan seal koti tühjaks ja viskan kasutatud koti üldjäätmete konteinerisse, kuigi võiksin visata kõik koos ühte, selleks ettenähtud konteinerisse.

Teen Ragn-Sellsile järgmised ettepanekud:

1. Muuta kohe nõue, et konteinerisse ei tohi panna biolagunevatesse kottidesse korjatud biolagunevaid jäätmeid.

2. Juhul kui see nõue jääb kestma, peab firma pesema ja desinfitseerima konteineri pärast iga tühjendamist, vältimaks vastiku haisu tekkimist ja konteineri “elama” hakkamist.

Helmut Sääsk
linnakodanik


KOMMENTAAR

Jüri Meeksa, AS-i Ragn-Sells lääne regiooni juht:

Saan korteriühistu murest aru ja annan alljärgnevalt mõned selgitused.

Vastavalt läbiviidud riigihankele on vedaja ehk Ragn-Sells kohustatud kogutud biojäätmed üle andma Kudjape ümberlaadimisjaamale. Viimane omakorda võtab vastu biolagunevaid jäätmeid ainult sellisel kujul, nagu on sätestatud Kuressaare jäätmehoolduseeskirjas. Eeskirja § 10 “Biojäätmed” lõige 5 ütleb: “Biojäätmed tuleb paigutada biojäätmete mahutisse lahtiselt või pakitult paberist kottidesse. Biojäätmete mahuti peab olema vooderdatud soovitavalt biolaguneva kotiga.”

Ragn-Sells alustas biojäätmete kogumist 1. septembrist. Enne vedas neidsamu jäätmeid samadelt objektidelt OÜ Prügimees.

Viidates arvamusartiklile, saame väita, et eelmine vedaja järelikult ei täitnud linna jäätmehoolduseeskirja (ehk rikkus seadust), kui viis ära kõik biolagunevatesse kilekottidesse pakitud jäätmed.

Kuna OÜ Prügimees ise oli varem ka Kudjape ümberlaadimisjaama opereerija, siis ei nähtud selles probleemi. Kui veohanke võitis konkurent, siis rakendas Kudjape ümberlaadimisjaam oluliselt rangemaid nõudeid biolagunevate jäätmete kvaliteedile. Ehk: see, mis omadele oli lubatud, on võõrastele keelatud.

Meie omalt poolt saame aru Kuressaare linna jäätmehoolduseeskirjades sätestatud oluliselt karmimatest nõuetest biolagunevate jäätmete pakendamisele ja kogumisele. On ju teada, et tegelikult soovitakse biojäätmeid käidelda Kuressaare Veevärgi rajatud seadmetes, mis eeldavad, et biojäätmete hulgas ei ole võõrkehi. Võõrkehad, sealhulgas biolagunevad kilekotid, takistavad seadmete korrektset tööd.

Omalt poolt soovitame jäätmetekitajatel kasutada konteineri puhtana hoidmiseks biolagunevaid vooderduskotte ja visata biolagunevad jäätmed mahutisse lahtiselt või paberisse pakitult (näiteks ajalehe sisse keeratult). Loomulikult võib biojäätmeid koguda ka kilekotti, kuid need tuleks välja valada biojäätmete konteinerisse ja kilekott visata segaolmejäätmete mahutisse. Saame aru, et see on veidi tülikam, kuid nii on linna kehtestatud nõuded täidetud.

Tänan ettepanekute eest! Paraku ei saa Ragn-Sells Kuressaare linna kehtestatud nõudeid muuta, vaid saab neid ainult täita. Haisu tekkimise vähendamiseks saab jäätmevaldaja kasutada biolagunevaid vooderduskotte. Samuti kaitsevad need konteineri määrdumise eest.

Print Friendly, PDF & Email