Tulemas suurem turismireform (3)

Simmo KikkasVõimalik, et juba järgmisel turismihooajal jõutakse Saaremaal niikaugele, et kogu turismi koordineerimine ja arendamine viiakse ühe mütsi alla. Sellega lõpeks ka olukord, et Kuressaare peab sisuliselt üksi üleval kogu maakonna turismiinfot.

“Kokkuvõttes on olukord niisugune, et kõik (turismiorganisatsioonid – toim) tegutsevad omaette ja kulutavad raha, kuid mõjule ei pääse keegi,” võttis olukorra kokku Kuressaare linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Simmo Kikkas (fotol), kes on hakanud muudatuste eestvedajaks.

Saaremaa turismiasjanduses on praegu mitu osalist. Kuressaare turismiinfokeskus on kui maakondlik infopunkt. Seda rahastab Kuressaare linn 42 676 euroga ja EAS panustab omalt poolt ca 13 000 eurot. Saaremaa arenduskeskuse (mille rahastaja on suuresti EAS – toim) juures tegutseb ka turismiarenduskeskus eelarvega 17 730 eurot.

Lisaks neile on veel MTÜ Saarte Geopark, mis omal moel samuti turismi arendamisega tegeleb. Sinna kuulub 11 valda ja eelarve on 30 415 eurot.

Kõigi kolme edukus või tegutsemisvõimalused sõltuvad paljuski nende võimekusest erinevaid projekte kirjutada.

Need kolm organisatsiooni tegutsevad n-ö avaliku raha toel. Veel on olemas sihtasutus Saaremaa Turism, millesse on koondunud ettevõtted.

Linnavolikogu neljapäevasel istungil rääkis Simmo Kikkas Kuressaare linna vastusest MTÜ Saarte Geopark liitumisettepanekule, mis nõuaks linna kaukast 9900 eurot. Kikkas tõdes volikogu istungil, et Kuressaare liitumise asemel peaks hoopis kogu praeguse süsteemi üle vaatama ja kogu turismialase tegevuse ühe mütsi alla viima.

“Tegevus peab olema ülemaakondlik,” toonitas Kikkas, pidades silmas, et selmet kõik maksavad igale poole ja raha kulutatakse erinevaid eesmärke silmas pidades, võiks luua ühtset joont ajava ja ca 100 000-eurose eelarvega organisatsioonis, kus oleks koos nii teavitus kui ka arendus.

Saarte Häälele ütles Simmo Kikkas, et ka EAS vaataks sellisele ühendamisele hea pilguga. Seda enam, et enamikus paikades Eestis ongi turismiorganisatsioonid ülemaakondlikud. Samuti on valmisolekut turismi ühe mütsi alla koondamiseks üles näidanud Saaremaa omavalitsuste liit ja usutavasti on sellise ülemaakondliku tegutsemise poolt ka tulevane Lääne-Saare vald.

Kaarma vallavanem Andres Tinno ütles, et kui mitte muud, siis vähemalt ühe koridori peal ja kohvimasina ümber peaksid nad küll olema. “Kui tõsisemalt rääkida, siis oleks see õige tee, sest praegu tegutsetakse killustatult, samas kui teemad suures osas kattuvad. Kolme osapoole peale tekiks juba korralikum eelarve ja ühinenud organisatsioon ei oleks enam nii sõltuv ainult projektidest,” arvas Tinno.

Simmo Kikkas rõhutas, et kindlasti pole tegu mingite kärpeplaanidega. “Keegi ei kärbi midagi, pigem tuleb juurde,” sõnas Kikkas.

SA Saaremaa Turism juhatuse liige Angela Nairis ei soostunud Saarte Häälele ühendamisteemat esialgu pikemalt kommenteerima, kuna tema sõnul on tegemist vaid visiooniga. Kikkase sõnul toetaks tulevast turismiorganisatsiooni nn avalik raha ja SA-le Saaremaa Turism jääks ettevõtluse pool.

Mis kujul või kus hakkaks uus organisatsioon tegutsema, Kikkas veel öelda ei osanud. Usutavasti saab ta volikogu ette täpsemate plaanidega tulla novembris ning ehk juba uuel turismihooajal tegutsetakse Saaremaa turismimajanduses ühiselt.

Print Friendly, PDF & Email