Eesti saab uue lihaveisetõu

Eesti tõuloomakasvatajate ühistu tõi esmakordselt Eestisse Prantsuse päritolu lihaveisetõu salers spermat, mille tulemusel tõuseb Eestis esindatud lihaveisetõugude arv neljateistkümneni.

“Inimesed käivad maailmas ringi, näevad midagi huvitavat ja siis tekib kiusatus seda ka oma karjade peal katsetada,” ütles Eesti tõuloomakasvatajate ühistu tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja Tõnu Põlluäär. Tema sõnul toodi väike kogus salersi spermat Saksamaalt Eestisse ühe Viljandimaa loomapidaja tellimusel. Varem ei ole salersi spermat Eesti lihaveiste tõuaretuses kasutatud.

Põlluäär rääkis, et maailmas on kokku üle 200 lihaveisetõu, kes, olles paljuski sarnased, omavad siiski kõik ka mingit eripära. “Salers on natuke suurem tõug ja kui ta ristata näiteks herefordiga, siis on võimalik saada parem lihakeha kui on herefordil,” selgitas Põlluäär.

Samuti säilib salersi herefordiga ristamisel karja punane värvus, mis on mõnele loomakasvatajale väga oluline. Balti riikides on salersi tõug populaarne Leedus.

PRIA-s on praegu registreeritud 13 tõugu, seega oleks salersi sperma kasutuselevõtu järel Eestis esindatud 14 lihaveisetõugu.

Lihaveiste kasvatus sai Eestis jalad alla 1978. aastal, kui Võru ja Sõrve sovhoosi toodi esimesed herefordi tõugu veised. Tõug võitis loomakasvatajate poolehoiu ja nõukogude perioodi lõpuks oli Eestis umbes 2000 herefordi veist. Praegu on Eestis üle 50 000 lihaveise. Kõige arvukamalt on lihaveiseid Saare maakonnas, tõugudest on arvukamalt esindatud aberdiin-angused, herefordid ja limusiinid.

Print Friendly, PDF & Email