Vald päästab paadikuurid

Pöide vallavolikogu otsustas algatada Kanissaare küla Sitme rannas asuva sadamakai ja viie paadikuuri peremeheta varana arvelevõtmise.

Vallavanem Andres Hanso põhjendas seda maareformiseadusega, mille kohaselt on vaja enne ehitusseaduse jõustumist rajatud ja omandiõigust tõendavate dokumentideta hoonete omandisuhted korda teha.

“Praegu asuvad need paadikuurid, millest osa on isegi Eesti ajast, reformimata riigimaal,” nentis Hanso, lisades, et kuigi hooned pole registrisse kantud, teavad külamehed, kellele need paadikuurid kuuluvad.

Selleks, et saaks kuurid nende valdajatele säilitada, tulebki need nüüd esmalt kuulutada peremeheta varaks, kanda vallasasjadena registrisse ja seejärel saab need anda pikaajalisele tasuta rendile neile, kes need omal ajal ehitasid, selgitas Hanso. Enne seda, kui kuurid saab rendile anda, peab aga vald taotlema riigilt sadamakai ja kuuride aluse maa munitsipaalomandisse.

“Tahame teha seda lähiajal,” sõnas Hanso, lisades, et kuna Sitme rand on sealse piirkonna elanike ainus ujumiskoht, on loogiline, et see kuuluks vallale.

“Kui me neid vajalikke samme ehitiste seadustamiseks ette ei võta, võib riik ühel hetkel panna selle maa koos hoonetega oksjonile,” märkis vallavanem. “Nii et püüame oma inimesi ses seaduserägastikus aidata.”

Print Friendly, PDF & Email