Tornimäe põhikooli veokulud käivad Pöide vallale üle jõu

Tornimäe põhikooli kasutuses oleva Volkswagen Bora kütuselimiiti on viimase aasta jooksul kõvasti ületatud.

“Koostatud aruanne sõidupäeviku ja Saare Kütuse AS arvete põhjal (2013. a septembrist kuni käesoleva aasta septembrikuuni) annab selge ülevaate suurest ülekulust,” on kirjas vallavalitsuse istungi protokollis.

Pöide valla finantsala peaspetsialist Merle Olesk ütles Saarte Häälele, et kerge ülekulu on olnud iga kuu. “Siin oli ka see probleem, et sõidupäevikut tuleks rohkem lahti kirjutada,” selgitas Olesk, et iga kord ei pruugi ülekulu põhjendamatu olla. “Pöörasime tähelepanu sellele, et asi oleks natuke selgem ja läbipaistvam,” lisas Olesk.

Merle Oleski sõnul leidis koolidirektor Raili Nõgu, et on piisav, kui on kirjutatud, kas on majandus-, ameti- või koolitussõit. «Meie ütlesime, et sooviksime täpsemalt algus- ja lõpp-punkti, et oleks nähtav, kust kilometraaž tuleb,» rääkis Olesk, lisades, et selles osas saavutati koolijuhiga ka kokkulepe. “Ta lubas sõidupäevikut rohkem lahti kirjutama hakata.”

Olesk ütles, et kütusekulude vähendamiseks tuleks omavahel rohkem läbi rääkida, et võimaluse korral valla ja kooli sõite ühildada. Pöide valla aastaeelarves on Oleski sõnul kooli sõidukite ülalpidamiseks ette nähtud 3400 eurot pluss käibemaks. Sinna alla lähevad ka kompensatsioonid, mis makstakse koolipersonalile isiklike autode kasutamise eest.

Tornimäe kooli direktor Raili Nõgu ütles Saarte Häälele, et bensiinikaarti ei kasutata ainult konkreetse auto tarbeks. “Sealt tuleb bensiin ka rajatiste hooldamiseks – trimmerile, muruniidukile,” selgitas ta.

Nõgu sõnul peaksid need kulutused põhimõtteliselt mahtuma limiidi sisse, ta lisas, et seda ülekulu ei ole ju igas kuus. “Mõnikord on vähem sõite, mõnikord rohkem, vastavalt vajadusele,” märkis Nõgu. Kooli kasutusse antud sõiduauto kütuse kuulimiit on 110 liitrit.

Sõidupäeviku kohta ütles Raili Nõgu, et seal on praegu kirjas lihtsalt marsruut. «Nad soovisid, et oleks kirjas, et kui on näiteks õpilaste transport, siis keda sõidutati ja mis otstarbel,» märkis ta. Direktor leiab, et vallal ja koolil tuleb ära lahendada küsimus, milline osa bensiinist läheb autole ja kui palju rajatise hooldamiseks.

“Limiiti ei ole vaja suurendada, aga on vaja kokkulepe leida. Minu meelest siin probleemi ei ole,” lisas Nõgu.

Raili Nõgu arvas, et kütusekulu võib veidi suurem olla ka seetõttu, et 2000. aastast pärinev auto on aja jooksul kulunud. Samuti kinnitas direktor, et juhul, kui vastava autoga on isiklikke sõite tehtud, on need sellena ka kirja läinud ja vallavalitsus on nende eest arve esitanud.

Pöide vallavanem Andres Hanso ütles Saarte Häälele, et vald kooli kütuselimiidi kallale ei lähe, küll aga peab kool edaspidi kulutused sõidupäevikus täpsemalt lahti kirjutama.

Print Friendly, PDF & Email