Purjus tüdrukud jäeti kainerisse (16)

6. septembri hilisõhtul kell 23.52 sai politsei väljakutse Kuressaare linna Kiriku tänavale. Väljakutse põhjuseks oli neli-viis purjus ja suitsetavat alaealist.

“Kui politseipatrull saabus, panid noored jooksu, kuid koostöös Securitasega ja valvsa kodaniku abiga saadi kolm alaealist Kuressaare turult kätte, nemad toimetati edasisteks toiminguteks politseijaoskonda,” rääkis noorsoopolitseinik Minna Raun. Kõik kolm olid tarbinud alkoholi.

“Üks alaealistest anti üle vanematele ning kaks neidu jäi arestimajja kainenema, kuna ühe lapsevanemaga ei olnud võimalik ühendust saada ja teine ei olnud nõus joobnud alaealist koju võtma,” ütles Raun. 14–15-aastased noored said koju järgmisel hommikul.

Politseiametnik võib alaealise kainenema toimetada juhul, kui alaealist ei ole võimalik anda täiskasvanud perekonnaliikme, hooldaja või eestkostja hoole alla.

“Kui alaealine jääb politseile joobeseisundis n-ö vahele, siis teavitab politseinik sellest nooruki seaduslikku esindajat, olenemata kellaajast,” selgitas politsei pressiesindaja Kaja Grak.

Juhul kui vanemal ei ole võimalik oma lapsele jaoskonda järele tulla, kaalutakse alaealise kainenema paigutamist või koju toimetamist.

“Antud juhtumi puhul ei olnud noorte koju toimetamine mõistlik noorte endi ohutuse seisukohast, sest lisaks eelnevale oli oht, et nad ei jää koju, vaid jätkavad seaduse rikkumist. Kõige otstarbekam oli jätta nad politsei järelevalve all kainenema,” kinnitas Grak.

Kuressaare arestikambrisse toimetati 2013. aastal kainenema 434 isikut, neist 20 alaealist. 2014. aasta 8 kuu jooksul oli kainenejaid 223 ja neist viis olid alaealised.

Print Friendly, PDF & Email