Saarte koostöökogu kutsub kaasa mõtlema, kuidas kodukoha maaelu arendada (4)

Leader-programmi edu alus on olnud see, et maapiirkondadele antakse võimalus otsustada oma piirkonnale vajaliku toetuse üle kohapeal.

Piirkonna inimesed koostavad ise arengustrateegia ja viivad selle ellu, tagades seeläbi just oma piirkonnas vajaka olevate teenuste ja toodete arendamise. Arengustrateegial põhinevad ka toetusmeetmed nüüdseks perioodiks, mis peavad kasutama kohalikke ressursse, toetama piirkonna traditsioone ning olema seejuures jätkusuutlikud ja uuenduslikud.

Meie maakonnas tuleb Leader sel perioodil mahult suuremana, kui oli lõppenud perioodil. Võtmeküsimus on kvaliteedi säilitamine – et oleks hea strateegia, vajalikud meetmed ja tublid taotlejad.

Esimesed mõtted uue arengustrateegia koostamisel aastateks 2014–2020 saime oma liikmetelt juba 2013. aasta märtsis toimunud arengupäeval. Oma liikmete kaudu, keda on üle maakonna praegu 86, on koostöökogu kutsunud kõiki aktiivseid ja asjast huvitatud inimesi kaasa mõtlema ja kaasa rääkima ning oma arvamust arengusuundade osas avaldama.

Kuna algaval sügisel hakkame koondama kõiki ideid ja mõtteid ning strateegiat kirjutama, siis on praegu just õige aeg avaldada arvamust valdkondade või teemade kohta, mis Saaremaal vajaksid uurimist, sügavuti tegelemist või analüüsimist. Samuti on teretulnud mõtted ja ideed koolituste, õppereiside, seminaride jms läbiviimiseks, mis tuleksid kasuks strateegias käsitlemist vajavate teemade kaardistamisel ja edasisel rakendamisel.

Kõik ülaltoodud mõtted ja ideed on oodatud koostöökogu e-posti aadressil info@skk.ee. Sügisel planeerime tulla ka maapiirkondadesse kohale, et kõikidel maaelust ja -ettevõtlusest huvitatutel oleks võimalus tulla oma arvamust, soove ja ettepanekuid välja ütlema. Seminaride toimumise kohta saab infot meie kodulehelt www.skk.ee ning kindlasti teeme info kättesaadavaks ka kohaliku meedia kaudu.

Kui arengustrateegia koostamine läheb plaanipäraselt, on võimalik Leader-meetme toetust Saarte koostöökogust küsima tulla 2015. aasta II pooles.

Terje Aus
Saarte koostöökogu tegevjuhi kt

Print Friendly, PDF & Email