Muhu põhikoolis algab kodulooõpe

Muhu põhikoolis hakatakse sellest õppeaastast esimeses klassis kodulugu õpetama. Kooli õppealajuhataja Ulvi Kipperi sõnul toimub kodulootund esimese klassi õpilastele kord nädalas.

Õpetaja on kooli muusikaõpetaja ja huvijuht Leena Peegel, kes valdab nii folkloori, kodulugu kui ka muid sellega seotud teemasid.

Kodulootunnis õpivad väiksed muhulased näiteks tantsumänge ja laule, saavad selgeks muhukeelseid väljendeid ja teevad tutvust Muhu rahvariietega, rahvakalendri tavadega, Muhu käsitööga.

Kavas on muistsete ja nüüdisaegsete tööde ja tegemiste võrdlemine, tutvumine oma kodusaarega, saare ajaloo, looduse, ettevõtete, muistendite, vanasõnadega jne. Kodulooõpetuse õpikut muhulastel esialgu ei ole, tundides kasutatakse töölehti ja kogu õppematerjal jääb õpilastele kausta.

“Lapsel peab alati jääma sellest, mida ta õppis, ka midagi näha,” ütles Ulvi Kipper. “Päris sedasi ei saa, et õpetaja räägib klassi ees jutu ära ja sellest ei jää lapsele mitte midagi,” lisas ta.

Kooli õppealajuhataja sõnul koostas koduloo ainekava suur hulk Muhu pärandkultuuri tundvaid inimesi. “Me oleme selle kallal väga pikalt juurelnud ja sellega tööd teinud,” kinnitas Kipper.

Kas ja kuidas koduloo õpetamine ennast õigustab, selgub õppeaasta lõpus. “Kuna katsetame seda esimest aastat, siis loeks ma tibusid kevadel,” sõnas Ulvi Kipper, kelle sõnul alustab sel aastal oma kultuuripärandi tundma õppimist seitse esimese klassi õpilast.

Muhulased otsustasid hakata lastele kodulugu õpetama innustatuna teiste omakultuuri kaitsvate Eesti piirkondade tegevusest.

Print Friendly, PDF & Email