Saarlased küsivad KIK-ilt 1,6 miljonit

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi selle aasta teise taotlusvooru on Saare maakonnast esitatud 48 keskkonnaprojekti, milles küsitakse toetust kokku 1 648 461 eurot.

KIK-i Saaremaa projektispetsialisti Terje Volke sõnul oli kõige rohkem taotlusi looduskaitse programmi (21) ning põhiliselt soovitakse soetada kariloomi ja tehnikat poollooduslike koosluste hooldamiseks.

Uue loodushariduskeskuse ehitamiseks küsitakse ligi 500 000 eurot ja keskkonnateadlikkuse programmi on esitatud 17 taotlust, peamiselt maakonna õpilaste keskkonnateadlikkust tõstvate ürituste läbiviimiseks.

“Suuremaid summasid (üle 350 000 euro) on küsitud säästlikumate küttesüsteemide ehitamiseks, veel soovitakse toetust erinevate uuringute läbiviimiseks, muuseumi ekspositsiooni kaasajastamiseks, maastikupilti risustavate lagunenud hoonete lammutamiseks, ohtlike jäätmete käitlemiseks ning uute õppematerjalide ja -programmide loomiseks,” rääkis Volke.

Kokku laekus keskkonnaprogrammi teise taotlusvooru üle Eesti 840 taotlust kogusummas ligi 53 miljonit eurot.

Piia Tamsalu

Print Friendly, PDF & Email