Linn nõuab sunniraha Kaare tänava konteinerite omanikult (8)

Eelmise nädala lõpus Saarte Hääles kajastamist leidnud Kaare tänava pakendikonteinerite lugu on saanud järje. Nimelt otsustas linnavalitsus vastutavalt taaskasutusorganisatsioonilt 320-eurose sunniraha sisse nõuda.

Linnavalitsuse pressiesindaja Geili Heinmaa ütles, et Kaare 2 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) pakendikonteineritega on probleeme olnud juba mõnda aega, sest firma ei suuda organiseerida konteinerite tühjendamist piisava sagedusega, et vältida ületäitumust. Katkiste ja lahtiste luukidega konteineritest lendavad pakendid tugeva tuule korral välja ja reostavad ümbrust.

Seetõttu on linnavalitsus teinud TVO-le mitmeid ettekirjutusi. Viimased olid 21., 22. ja 25. augustil. 21. augustil tehtud ettekirjutusele TVO reageeris ja korrastas konteinerite ümbruse. “25.08 tehtud ettekirjutusele aga tähtajaks ei reageeritud ning see viis 320 euro suuruse sunniraha kohaldamiseni,” selgitas Heinmaa.

Tema sõnul oli 25. augusti hommikul vaatepilt konteinerite juures kole ja nii määrati reageerimise tähtajaks sama päev kell 13. Kella neljaks ei olnud olukord normaliseeritud ja seetõttu sunniraha kohaldatigi.

“Ületäitumus ja keskkonnareostus nõuavad kohest reageerimist. Pealegi ei määratud sunniraha ainult ühekordse ületäitumuse, vaid siiski kestva probleemi tõttu. TVO ei ole juba mõnda aega suutnud oma kohuseid nõuetekohaselt täita,” nentis Heinmaa.

TVO tegevjuht Alder Harkmann ütles Saarte Häälele, et nemad sunniraha maksta ei kavatse: “Kaks tundi enne linna poolt pandud tähtaega saadeti hoiatus, aga sellise ajaga ei jõua küll ühtegi jäätmekäitlejat kohale saata.”

Harkmann täpsustas, et hoiatus saadeti elektronposti teel. “Seda trahvi me kindlasti ei maksa – kui on kiireloomuline asi, siis tuleks helistada, mitte e-meile saata,” kinnitas ta. Harkmann lisas, et seda näitab aeg, kuidas nad linnavalitsuse sunnirahanõudele täpselt reageerivad.

Esmaspäev ehk 25. august oli Harkmanni sõnul ka konteinerite graafikujärgse tühjendamise päev. “Samal päeval oli graafikujärgne tühjendamine, aga kellaaega, mil tühjendamine toimub, jäätmekäitleja meile ei anna.” Alder Harkmann arvas, et ilmselt tühjendati konteinerid linnavalitsuse etteantud kellaajast hiljem.

TVO tegevjuht tõdes, et kui konteiner üle täitub, tuleb seda tühjendada, aga nii need asjad päris ei käi, viidates kahetunnisele etteteatamisele elektronposti teel. “Meil tuleb üle saja e-kirja päevas,” sõnas ta.

Print Friendly, PDF & Email