Keskkonnasõbralikkus valmistab raskusi

On äärmiselt tänuväärne, et oleme jõudnud ajajärku, kus keskkonnasõbralikkus on norm. Selle teemaga tegeletakse aktiivselt ning inimesi, asutusi ja organisatsioone, kes valdkonna vastu huvi tunnevad, on mitmeid.

Paraku võib keskkonnasõbralik käitumine olla mitmete asjaolude tõttu raskendatud. Näiteks taaraautomaat ei tööta korralikult või on pakendikonteiner liiga täis või prügivedu liiga kallis. Olgu põhjused millised tahes, kuid kannatajapool on keskkond ja seetõttu ka inimesed, kes selles keskkonnas elavad.

Seetõttu võiksid vastavad asutused ja organisatsioonid leida ühise keele ning sedakaudu ka lahendusi välja pakkuda. Kõik selle nimel, et keskkonnasõbralik käitumine oleks veelgi mugavam. Kui teenuse kasutamine ei ole inimesele mugav, on paraku raske eeldada, et kõigi asi oleks igaühe asi. Kui on raske, siis osa inimesi lihtsalt leiab, et igaühe asi ei ole kellegi ja kaugeltki mitte tema asi. Tegelikult on aga vastupidi ja õigesti tuleks tegutseda raskuste kiuste. Seejuures võib vastavatele organisatsioonidele julgelt teada anda, kui mõni raskus väljub normaalsuse piiridest.

Print Friendly, PDF & Email