Vatid üle abude ja ikka piduse!

Kui selle pitka palava piale nüid sadama kukkus, siis es ossan mõni änam muud arvata kut seda, et sügis oo käe. Neh, ilmad oo koa mõne omingu nii vilud oln, et õue minnes viska peenvillane vatt üle abude. Kased kiskuvad koa kergesti koldseks juba, aga sõuke asi võib hoopistükkis pitkast kuivast koa olla.

Aga suine pidude rall oo ikka alles lõpetamata. Pühabeni oo suur ja mitmepäävane pidu Nõmmküla Uielul. Neh, sie oo jälle sie Muhu Universium Festival, midast juba mitmendad voastad sial peetse. Laupa, 23-nda augusti pääva peetse selle kange vestivali käikus kroketiturniiri koa. Ja sellest osavõtmine oo tuimuidu. Taris oo paljast kokku panna võistkond ja võistkonda piaks olema kolm-neli inimest.

Neh, ja et mis sial viel põnevad oo. Igasuguseid bända pidada mängima tulema. Muist oo masu soomlastest ja muhulastest kokkugid pantud.

Tükkis teist laani pidu oo laupa, 23-nda pääva Muhu teises servas Suuremõisas. Toomu talu küüni ies peetse pisikest kontserti. Kellel aega ja tahtmist oo, siis minge aga kellu neljast sõnna kuulama. Muusikad teeb ja juttu aab Pärnu lõõtspillihaigete selts. Sissepääs oo ikka raha iest. Raha piaks seltsis olema just niipalju, kut kellegi võemalused oo ja süda lubab anneta – et soaks ehita Suuremõisa külaplatsi piale pisikse katussealuse.

Muhu jooks sai koa laupa ää peetud. Kui rahvas paarutes tulema panni, siis larinal sadas. Aga ega sest põle nüid küll äda oln. Nõuke suine soe vihm annab voata et ennemini erku juuregid. Kui ikka oleks oln paergu koa kolmkümmend raadi sooja ja päike paistaks lagipähe, siis vist põleks joosjaid pooleskid oln. Aga aitüma kõikidele joosjatele ja kõige suurem aitüma nendele, kis selle joosu kordamineku pärast juba enne mitu nädalt rinki joosid ja saalisid. Tuleva voasta siis jälle!

Liiva pasturaatis oo nüid tänu Kehte miestele vesi koa sihes ja lekrivärki oo natusse kohendat. Pissitassa sial pasturaadi majas sihes ikka nokitseste sui läbi. Ja kis põle sial voastapäävad köin, see ep tunne maja änam äägid.

Selle nädali lõppus soab minna uurima ja uudistama ja ise katsuma koa, mesmuodi köib rookatusse tegu, sest pasturaadi pisikse kuurile tihasse rookatust piale. Selle tüö oo oma piale võtn muidugid Muhro.

Vat sõuksed jutud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email