Kõljala lüpsirekord jätab karjapidajatele arenguruumi

Kui Eestis tõusis ühe laktatsiooniperioodi väljalüpsirekord lehma kohta üle 19 000 kilogrammi, siis mujal maailmas on lehmad andud ka suuremat toodangut.

Eesti tõuloomakasvatajate ühistu tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja Tõnu Põlluäär ütles, et üleeuroopalisi lüpsirekordite pingeridasid ei koostata, kuid teadaolevalt pole ka 20-tonnine toodang lehma kohta Euroopas väga suur sündmus. “Suurtes karjakasvatusmaades, kus lehmi on palju, tuleb selliseid tippe ikka ette,” nentis Põlluäär.

USA-st on tema sõnul teada ka 32-tonnine laktatsioonitoodang, mida peetakse maailmarekordiks. Et ühendriikides kasutatakse söötmisel ka abiaineid, mida Euroopas loomadele ei anta, pole ka Euroopa ja USA piimaandjate toodangu võrdlemine eriti mõttekas.

Augustis saavutas Kõljala POÜ lehm Täpik kolmanda laktatsiooni toodanguks 19 059 kg, mis on Eesti lehmade läbi aegade suurim laktatsiooni piimatoodang.

Jõudluskontrolli keskuse väliteenistuse osakonna juhataja Aire Pentjärv ütles, et toodangu arvestamine ei toimu lehma tegeliku lüpsmise alusel, vaid rahvusvaheliselt tunnustatud meetodi alusel, mis annab tegelikele toodangunäitajatele üsnagi ligilähedase ja usaldusväärse tulemuse. Teadlaste välja töötatud meetodi kohaselt arvutatakse kuu toodang kahe kontroll-lüpsi tulemuste alusel, mis tehakse kuuajalise vahega.

“Toodangu mõõtmine igapäevase lüpsi alusel oleks liiga töömahukas ja inforohke,” põhjendas Pentjärv. “Tootjat ei saa sellega koormata, talle peab jääma aega ka igapäevase töö tegemiseks,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email